Woonhuis

 • Regelmatig onderhoud van uw woning:
  Zorg voor regelmatig onderhoud van uw woning om potentiële schade te voorkomen, zoals het controleren van de elektrische bedrading, dakinspecties en het onderhouden van de waterleidingen.
 • Beveilig uw woning:
  Installeer effectieve beveiligings- maatregelen, zoals alarmsystemen, camerabewaking en veiligheidssloten, om inbraak te voorkomen en de veiligheid van uw woning te vergroten.
 • Brandpreventie:
  Neem brandpreventiemaatregelen, zoals het plaatsen van rookmelders, het vermijden van overbelasting van stopcontacten en het bewust opslaan van brandbare materialen, om het risico op brand te verminderen.
 • Inventarisatie van waardevolle bezittingen:
  Maak een inventaris van uw waardevolle bezittingen, inclusief foto's en serienummers, zodat u bij eventuele schade een gedetailleerde lijst hebt voor het indienen van een claim.
 • Lees de polisvoorwaarden:
  Neem de tijd om de polisvoorwaarden van uw Woonhuisverzekering zorgvuldig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de dekking, eventuele uitsluitingen en de procedure voor het indienen van een claim.
Brandverzekering voor uw Woonhuis

Storm en Rukwinden

 • Zorg voor stevige constructies:
  Zorg ervoor dat uw woning goed gebouwd is en bestand is tegen storm- en rukwinden, met stevige constructies en goed onderhouden dakbedekking.
 • Verwijder losse voorwerpen:
  Ruim losse voorwerpen op in uw tuin of op uw balkon die door sterke wind kunnen worden opgepakt en schade kunnen veroorzaken.
 • Bevestig buitenobjecten:
  Bevestig buitenobjecten, zoals tuinmeubilair, bloembakken en schuttingen, stevig vast om te voorkomen dat ze door harde wind worden weggeblazen.
 • Controleer bomen en takken:
  Houd bomen en takken rondom uw woning goed onderhouden en controleer regelmatig op zwakke of dode takken die bij een storm kunnen afbreken en schade kunnen veroorzaken.
 • Houd uw verzekering up-to-date:
  Zorg ervoor dat uw Storm- en Rukwindenverzekering up-to-date is en dat u op de hoogte bent van de dekking en eventuele beperkingen, zodat u goed voorbereid bent op mogelijke schadeclaims.
Storm- en Rukwindenverzekering

Inboedel

 • Inventariseer uw bezittingen:
  Maak een gedetailleerde inventarisatie van uw waardevolle bezittingen, inclusief foto's en serienummers, zodat u bij schade een accuraat overzicht heeft voor de verzekeraar.
 • Neem al uw inboedel op in de dekking:
  Controleer of uw inboedel, voldoende gedekt zijn door uw Inboedelverzekering en overweeg zo nodig een aanvullende dekking.
 • Beveilig uw woning:
  Neem preventieve maatregelen zoals het installeren van goede sloten, een alarmsysteem of bewakingscamera's om inbraak te voorkomen, wat de kans op diefstal en schade aan uw inboedel verkleint.
 • Voorkom waterschade:
  Neem maatregelen om waterschade te voorkomen, zoals het regelmatig controleren van leidingen en afvoeren, het gebruik van lekdetectiesystemen en het vermijden van het plaatsen van waardevolle spullen in risicovolle gebieden zoals kelders.
 • Controleer de polisvoorwaarden:
  Zorg ervoor dat u de polisvoorwaarden van uw Inboedelverzekering goed begrijpt, inclusief dekkingen, uitsluitingen en eventuele eigen risico's, zodat u weet waar u recht op heeft en wat u moet doen in geval van schade.
Inboedelverzekering

Inbraak

 • Zorg voor goede beveiliging:
  Investeer in kwalitatieve sloten, alarmsystemen en camerabewaking om inbraak te ontmoedigen.
 • Verhoog de sociale controle:
  Maak afspraken met buren of buurtbewoners om op elkaars woning te letten wanneer je afwezig bent.
 • Maak je woning bewoond:
  Gebruik tijdschakelaars om verlichting en elektronische apparaten aan te zetten, zodat het lijkt alsof er altijd iemand thuis is.
 • Berg waardevolle spullen op:
  Bewaar kostbaarheden zoals sieraden, contant geld en belangrijke documenten in een kluis of op een veilige plek buiten het zicht.
 • Sluit ramen en deuren goed af:
  Controleer altijd of alle ramen en deuren gesloten en op slot zijn voordat je het huis verlaat.
Inbraakverzekering

Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)

 • Onderhoud je voertuig regelmatig:
  Zorg voor tijdige inspecties, reparaties en onderhoud om mogelijke technische problemen te voorkomen.
 • Volg verkeersregels en houd je aan snelheidslimieten:
  Door verantwoordelijk en defensief te rijden, verminder je de kans op ongevallen.
 • Parkeer op veilige locaties:
  Kies goed verlichte en bewaakte parkeerplaatsen om diefstal en vandalisme te minimaliseren.
 • Let op je omgeving:
  Wees alert op mogelijke verkeersgevaren, roekeloos gedrag van andere bestuurders en obstakels op de weg.
 • Sluit je voertuig altijd af:
  Zorg ervoor dat je je auto vergrendelt en waardevolle spullen uit het zicht bewaart om diefstal te ontmoedigen.
WAM-verzekering

Motorrijtuigen Casco

 • Parkeer op veilige locaties:
  Kies goed verlichte en bewaakte parkeerplaatsen om diefstal en vandalisme te minimaliseren.
 • Neem preventieve maatregelen tegen diefstal:
  Gebruik een stuurslot, alarmsysteem of voertuigvolgsysteem om de kans op diefstal te verkleinen.
 • Houd je voertuig goed onderhouden:
  Regelmatig onderhoud en reparaties helpen om technische problemen te voorkomen en de veiligheid van je voertuig te waarborgen.
 • Wees voorzichtig op de weg:
  Rijd defensief, let op verkeersregels en vermijd gevaarlijke situaties om ongevallen te voorkomen.
 • Meld schade direct bij je verzekeraar:
  Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar om het claimproces soepel te laten verlopen en eventuele verdere schade te voorkomen.
Cascoverzekering

Motorrijtuigen Guyana

 • Controleer regelmatig de bandenspanning en de staat van je banden:
  Goede banden zorgen voor een betere grip op de weg en verminderen de kans op ongelukken.
 • Wees alert op de verkeersregels en rijstijl van andere weggebruikers:
  Anticipeer op het gedrag van andere bestuurders en vermijd onnodige risico's.
 • Parkeer op veilige locaties:
  Kies parkeerplaatsen die goed verlicht en beveiligd zijn om diefstal en vandalisme te voorkomen.
 • Voorkom afleiding tijdens het rijden:
  Gebruik geen mobiele telefoon, eet niet tijdens het rijden en zorg voor een rustige en geconcentreerde rijomgeving.
 • Sluit je voertuig altijd goed af:
  Zorg ervoor dat ramen en deuren goed vergrendeld zijn om diefstal te voorkomen, zelfs tijdens korte stops.
Motorrijtuigenverzekering Guyana

Ongevallenverzekering voor Inzittende Personen (OVIP)

 • Neem altijd de veiligheidsgordels in acht:
  Zorg ervoor dat alle inzittenden hun veiligheidsgordel dragen om letsel bij een ongeval te minimaliseren.
 • Wees alert op de verkeersveiligheid:
  Houd je aan de verkeersregels, vermijd afleidingen tijdens het rijden en houd voldoende afstand tot andere voertuigen.
 • Onderhoud je voertuig regelmatig:
  Zorg ervoor dat je auto in goede staat verkeert, met goed functionerende remmen, banden en verlichting om ongevallen te voorkomen.
 • Voorkom rijden onder invloed:
  Drink geen alcohol en gebruik geen drugs voordat je gaat rijden, om de kans op ongevallen te verminderen.
 • Informeer je passagiers over de veiligheidsmaatregelen:
  Wijs je passagiers op het belang van veiligheidsgordels en het naleven van verkeersveiligheidsregels.
Ongevallenverzekering voor Inzittende Personen (OVIP)

FATUM Wereld Reispolis (FWR)

 • Controleer je reisbestemming:
  Informeer jezelf over de lokale wetten, culturele gebruiken en mogelijke risico's van je bestemming om goed voorbereid te zijn.
 • Bewaar belangrijke documenten veilig:
  Maak kopieën van je paspoort, verzekeringsdocumenten en andere belangrijke documenten en bewaar ze op een veilige plek, bijvoorbeeld in een kluis of digitaal in de cloud.
 • Houd contact met je verzekeringsmaatschappij:
  Zorg ervoor dat je de contactgegevens van je verzekeringsmaatschappij bij de hand hebt, zodat je snel hulp kunt krijgen bij noodgevallen of claims.
 • Zorg voor voldoende medische dekking:
  Controleer of je reisverzekering voldoende medische dekking biedt voor noodgevallen, inclusief ziekenhuisopname en repatriëring.
 • Wees voorzichtig met waardevolle bezittingen:
  Houd je waardevolle spullen, zoals sieraden, elektronica en contant geld, goed in de gaten en berg ze veilig op om diefstal of verlies te voorkomen.
Fatum Wereld Reispolis (FWR)

Reisongevallen en Bagage

 • Maak een inventaris van je bagage:
  Houd een gedetailleerde lijst bij van de waardevolle spullen die je meeneemt op reis, inclusief serienummers en foto's, voor het geval er iets verloren gaat of gestolen wordt.
 • Gebruik hangsloten en kabelsloten:
  Beveilig je bagage met stevige hangsloten en kabelsloten om diefstal te ontmoedigen.
 • Houd belangrijke documenten veilig:
  Bewaar kopieën van je paspoort, visa, verzekeringsdocumenten en andere belangrijke documenten op een veilige plek, zoals in een kluis of digitaal in de cloud.
 • Let op je persoonlijke bezittingen:
  Houd altijd een oogje in het zeil op je waardevolle spullen, zoals handtassen, portemonnees en elektronica, vooral in drukke openbare ruimtes.
 • Meld schade of verlies direct:
  Als je bagage beschadigd raakt, gestolen wordt of verloren gaat, meld dit dan onmiddellijk bij de relevante autoriteiten en je verzekeringsmaatschappij om een claim in te dienen.
Reisongevallen- en Bagageverzekering

Reisverzekering Binnenland

 • Controleer de dekking:
  Zorg ervoor dat je de polisvoorwaarden van je reisverzekering binnenland begrijpt en dat deze voldoende dekking biedt voor je specifieke behoeften, inclusief vliegrisico indien van toepassing.
 • Neem belangrijke contactgegevens mee:
  Noteer de contactgegevens van je verzekeringsmaatschappij en bewaar deze op een veilige plek, zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen in geval van nood.
 • Zorg voor voldoende medische dekking:
  Controleer of je reisverzekering binnenland voldoende medische kosten dekt, inclusief spoedeisende medische evacuaties indien nodig.
 • Houd je reisdocumenten veilig:
  Berg je identiteitsbewijs, paspoort, vliegtickets en andere belangrijke documenten veilig op tijdens je reis, bijvoorbeeld in een kluisje in je accommodatie.
 • Wees voorbereid op noodsituaties:
  Neem een EHBO-kit en noodtelefoonnummers mee, zodat je snel kunt handelen bij onverwachte gebeurtenissen tijdens je reis.
Reisverzekering Binnenland

Reisannulering

 • Lees de polisvoorwaarden grondig door:
  Zorg ervoor dat je de voorwaarden van je reisannuleringsverzekering begrijpt, inclusief de situaties waarin annulering gedekt is en de vereiste meldingsprocedures.
 • Boek je reis op tijd:
  Hoe eerder je je reis boekt, hoe groter de kans dat je in aanmerking komt voor annuleringsdekking bij onverwachte gebeurtenissen.
 • Wees op de hoogte van uitsluitingen:
  Ken de uitsluitingen van je reisannuleringsverzekering, zoals bekende risico's of situaties waarvoor geen dekking wordt geboden.
 • Bewaar alle relevante documentatie:
  Zorg ervoor dat je alle documenten, zoals boekingsbevestigingen en medische verklaringen, bewaart voor het geval je een claim moet indienen.
 • Meld annulering zo snel mogelijk:
  Als je je reis moet annuleren, meld dit dan zo snel mogelijk aan je verzekeringsmaatschappij volgens de voorgeschreven procedure om je recht op vergoeding te behouden.
Reisannuleringsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

 • Begrijp je dekking:
  Zorg ervoor dat je de dekking van je aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren begrijpt, inclusief het maximale verzekerde bedrag en de specifieke situaties waarin je gedekt bent.
 • Meld wijzigingen in je gezinssituatie:
  Houd je verzekeraar op de hoogte van eventuele wijzigingen in je gezinssituatie, zoals een huwelijk, geboorte of verandering van adres, om ervoor te zorgen dat je de juiste dekking behoudt.
 • Wees voorzichtig in huis:
  Neem preventieve maatregelen om schade te voorkomen, zoals het installeren van rookmelders, het beveiligen van ramen en deuren, en het voorkomen van waterschade.
 • Let op bij sociale activiteiten:
  Wees bewust van je aansprakelijkheid tijdens sociale activiteiten, zoals het organiseren van feestjes of het uitlenen van spullen aan anderen.
 • Raadpleeg een expert:
  Als je vragen hebt over je aansprakelijkheidsverzekering of specifieke situaties, raadpleeg dan een verzekeringsadviseur om ervoor te zorgen dat je de juiste dekking hebt en goed beschermd bent.
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)

Levensverzekering

 • Begrijp je verzekeringsbehoefte:
  Beoordeel zorgvuldig je financiële situatie en doelen om de juiste dekking en het juiste type levensverzekering te kiezen.
 • Houd je polis up-to-date:
  Zorg ervoor dat je je levensverzekeringspolis regelmatig herziet en bijwerkt na belangrijke levensgebeurtenissen, zoals huwelijk, geboorte van een kind of wijziging in je inkomen.
 • Informeer je naasten:
  Laat je dierbaren weten dat je een levensverzekering hebt en waar ze de polis kunnen vinden, zodat ze op de hoogte zijn van de financiële bescherming die het biedt.
 • Onderzoek de begunstigden:
  Controleer regelmatig de begunstigden van je levensverzekering en zorg ervoor dat ze overeenkomen met je huidige wensen en omstandigheden.
 • Raadpleeg een verzekeringsadviseur:
  Als je vragen hebt over levensverzekeringen of meer advies nodig hebt, neem dan contact op met een verzekeringsadviseur om je te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
Levensverzekeringen

Zakenpand

 • Voer regelmatig inspecties uit:
  Controleer periodiek de staat van je bedrijfsgebouw om potentiële risico's te identificeren en proactief problemen aan te pakken.
 • Implementeer brandveiligheidsmaatregelen:
  Installeer brandmelders, blusapparatuur en sprinklersystemen, en zorg ervoor dat je medewerkers getraind zijn in brandveiligheidsprocedures.
 • Bewaar belangrijke documenten op een veilige locatie:
  Maak digitale kopieën van belangrijke bedrijfsdocumenten en bewaar ze op een externe locatie om verlies bij brand te voorkomen.
 • Houd je brandbeveiligingsapparatuur up-to-date:
  Zorg ervoor dat je brandblussers en andere brandbeveiligingsapparatuur regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden volgens de voorschriften.
 • Raadpleeg een verzekeringsadviseur:
  Neem contact op met een verzekeringsadviseur om ervoor te zorgen dat je bedrijfsgebouw adequaat verzekerd is en alle benodigde dekkingen heeft voor jouw specifieke situatie.
Brandverzekeringen (Zakelijk)

Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR)

 • Begrijp de polisvoorwaarden:
  Neem de tijd om de polisvoorwaarden van de Surinaamse Ongevallenregeling grondig te lezen en te begrijpen, zodat je precies weet wat wel en niet gedekt is.
 • Houd je gegevens up-to-date:
  Zorg ervoor dat je persoonlijke gegevens van de werknemers, en contactinformatie altijd up-to-date zijn bij de verzekeraar, zodat je bij een ongeval gemakkelijk contact kunt opnemen en de juiste ondersteuning kunt krijgen.
 • Wees op de hoogte van de dekkingslimieten:
  Ken de dekkingslimieten van de verzekering, zoals maximale uitkeringen bij overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten, zodat je de juiste verwachtingen hebt bij het indienen van een claim.
 • Meld ongevallen tijdig:
  Meld een ongeval zo snel mogelijk bij de verzekeraar en volg de voorgeschreven procedures voor het indienen van een claim, om vertragingen in het uitkeringsproces te voorkomen.
 • Veiligheid staat voorop:
  Neem altijd de nodige voorzorgsmaatregelen en volg de verkeers- en veiligheidsregels om de kans op ongevallen te minimaliseren en je medewerkers en anderen te beschermen.
SOR-verzekering

Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB)

 • Identificeer en minimaliseer potentiële risico's:
  Voer regelmatig risicoanalyses uit om potentiële gevaren en risico's binnen je bedrijf te identificeren en neem preventieve maatregelen om deze risico's te minimaliseren.
 • Zorg voor duidelijke en up-to-date contracten:
  Zorg ervoor dat je duidelijke en goed opgestelde contracten hebt met klanten, leveranciers en andere zakelijke partners om mogelijke geschillen en aansprakelijkheidskwesties te voorkomen.
 • Train en informeer je medewerkers:
  Zorg ervoor dat je medewerkers goed getraind zijn op het gebied van veiligheid, naleving van voorschriften en klantenservice, om ongelukken te voorkomen en de kans op aansprakelijkheid te verminderen.
 • Houd je bedrijfsactiviteiten en -praktijken up-to-date:
  Blijf op de hoogte van de wet- en regelgeving die van invloed is op je bedrijf en zorg ervoor dat je bedrijfsactiviteiten en -praktijken in overeenstemming zijn met de geldende regels en voorschriften.
 • Verzeker jezelf met een passende dekking:
  Zorg ervoor dat je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven hebt die past bij de specifieke behoeften en risico's van je bedrijf. 
Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB)