Over FATUM

FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en beleggingsproducten voor de Surinaamse markt.

De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een betrouwbare partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen we uitblinken door de excellente kwaliteit van dienstverlening.

Over FATUM

FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en beleggingsproducten voor de Surinaamse markt.

De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een betrouwbare partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen we uitblinken door de excellente kwaliteit van dienstverlening.

Missie en Visie

Visie
FATUM is de meest service gerichte financiële dienstverlener in Suriname.

Missie
FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van risico’s aan ons over te dragen, kunnen onze klanten met zekerheid ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij zijn ondernemend, integer, gericht op samenwerking en wij geven rekenschap aan de maatschappij waar wij deel van zijn.

Onze kernwaarden

Ons handelen wordt bepaald door vier kernwaarden:

 1. Integriteit
  Integriteit staat centraal in onze manier van werken. We streven ernaar om altijd eerlijk, transparant en ethisch te handelen naar normen die sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

 2. Ondernemend
  Daarnaast zijn we ondernemend van aard. We zijn constant op zoek naar nieuwe kansen en innovatieve oplossingen. Wij zien ook bedreigingen en risico’s en spelen hier tijdig op in. Tevens dagen wij onszelf uit en streven wij naar voortdurende groei en verbetering.

 3. Teamwork
  Teamwork is een essentieel onderdeel van onze cultuur. We geloven dat samenwerking leidt tot betere resultaten. Door goed samen te werken met onze partners, kunnen we elkaars sterke punten benutten en gezamenlijk succes behalen voor onze klanten.

 4. Klantvriendelijkheid
  Tot slot hechten we veel waarde aan klantvriendelijkheid. We streven ernaar om altijd de beste service te bieden aan onze klanten. We luisteren naar hun behoeften, stellen hen centraal in ons denken en handelen en doen er alles aan om hun verwachtingen te overtreffen.

Onze kernwaarden

Ons handelen wordt bepaald door vier kernwaarden:

 1. Integriteit
  Integriteit staat centraal in onze manier van werken. We streven ernaar om altijd eerlijk, transparant en ethisch te handelen naar normen die sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

 2. Ondernemend
  Daarnaast zijn we ondernemend van aard. We zijn constant op zoek naar nieuwe kansen en innovatieve oplossingen. Wij zien ook bedreigingen en risico’s en spelen hier tijdig op in. Tevens dagen wij onszelf uit en streven wij naar voortdurende groei en verbetering.

 3. Teamwork
  Teamwork is een essentieel onderdeel van onze cultuur. We geloven dat samenwerking leidt tot betere resultaten. Door goed samen te werken met onze partners, kunnen we elkaars sterke punten benutten en gezamenlijk succes behalen voor onze klanten.

 4. Klantvriendelijkheid
  Tot slot hechten we veel waarde aan klantvriendelijkheid. We streven ernaar om altijd de beste service te bieden aan onze klanten. We luisteren naar hun behoeften, stellen hen centraal in ons denken en handelen en doen er alles aan om hun verwachtingen te overtreffen.

FATUM Historie

FATUM heeft een rijke geschiedenis in Suriname die ver in de tijd teruggaat. Met het vieren van haar 141-jarig bestaan op 12 april 2023, heeft FATUM al twee eeuwwisselingen meegemaakt. Als oudste verzekeringsbedrijf in Suriname heeft FATUM zich ontwikkeld tot een stabiele factor en een vertrouwde partner in het land.

Gedurende haar lange geschiedenis heeft FATUM zich altijd ingezet om de behoeften van haar klanten te begrijpen en hen de beste verzekeringsoplossingen te bieden. Door voortdurend te evolueren en aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden, heeft FATUM haar naam en positie weten te behouden.

Lees meer over FATUM Historie

FATUM Duurzaam

Duurzaam verzekeren en FATUM in de maatschappij

Duurzaam verzekeren is een essentiële pijler binnen de verzekeringswereld en zeker ook voor FATUM. Het gaat niet alleen om het beschermen van individuen tegen risico's, maar ook om het creëren van een veilige en duurzame toekomst voor ons allemaal.

FATUM is sinds Juli 2013 medeondertekenaar van de principes voor duurzaam verzekeren van de United Nations (UN). Deze principes zijn richtlijnen voor verzekeraars wereldwijd die duurzaamheid tot onderdeel van hun bedrijfsvoering willen maken. De principes bieden richtlijnen hoe Corporate Social Responsibility (CSR) te incorporeren in het dagelijks beleid, de verzekeringsproducten, de productvoorwaarden en de rol van de verzekeraar in de gemeenschap.

Door op een duurzame manier te handelen, zorgt FATUM ervoor dat haar impact op het milieu wordt geminimaliseerd en dat zij bijdraagt aan een betere toekomst voor iedereen.

Al met al staat FATUM als bedrijf midden in de samenleving en toont het een sterke betrokkenheid bij haar klanten, medewerkers en de maatschappij. Door op een verantwoorde manier om te gaan met deze belanghebbenden, laat FATUM zien dat zij zich bewust is van haar rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Lees meer over FATUM Duurzaam

FATUM Duurzaam

Duurzaam verzekeren en FATUM in de maatschappij

Duurzaam verzekeren is een essentiële pijler binnen de verzekeringswereld en zeker ook voor FATUM. Het gaat niet alleen om het beschermen van individuen tegen risico's, maar ook om het creëren van een veilige en duurzame toekomst voor ons allemaal.

FATUM is sinds Juli 2013 medeondertekenaar van de principes voor duurzaam verzekeren van de United Nations (UN). Deze principes zijn richtlijnen voor verzekeraars wereldwijd die duurzaamheid tot onderdeel van hun bedrijfsvoering willen maken. De principes bieden richtlijnen hoe Corporate Social Responsibility (CSR) te incorporeren in het dagelijks beleid, de verzekeringsproducten, de productvoorwaarden en de rol van de verzekeraar in de gemeenschap.

Door op een duurzame manier te handelen, zorgt FATUM ervoor dat haar impact op het milieu wordt geminimaliseerd en dat zij bijdraagt aan een betere toekomst voor iedereen.

Al met al staat FATUM als bedrijf midden in de samenleving en toont het een sterke betrokkenheid bij haar klanten, medewerkers en de maatschappij. Door op een verantwoorde manier om te gaan met deze belanghebbenden, laat FATUM zien dat zij zich bewust is van haar rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Lees meer over FATUM Duurzaam

Meer lezen?

Onze brochures en jaarverslagen vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een document te downloaden.