FATUM Duurzaam

FATUM in de maatschappij

FATUM, als bedrijf, speelt een centrale rol in de maatschappij en hecht veel waarde aan verantwoordelijkheid tegenover haar klanten, medewerkers en de samenleving als geheel. Door op een duurzame manier te handelen, zorgt FATUM ervoor dat haar impact op het milieu wordt geminimaliseerd en dat zij bijdraagt aan een betere toekomst voor iedereen.

FATUM erkent ook het belang van haar medewerkers als essentiële bouwstenen voor haar succes. Het bedrijf investeert in hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn, waardoor de medewerkers zich gewaardeerd voelen en optimaal kunnen presteren. Door middel van trainingen en ondersteuning creëert FATUM een stimulerende werkomgeving waarin zij kunnen groeien en excelleren.

Daarnaast is FATUM actief betrokken bij gemeenschapsprojecten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen.

Al met al staat FATUM als bedrijf midden in de samenleving en toont het een sterke betrokkenheid bij haar klanten, medewerkers en de maatschappij. Door op een verantwoorde manier om te gaan met deze belanghebbenden, laat FATUM zien dat zij zich bewust is van haar rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Duurzaam verzekeren

Duurzaam verzekeren is een essentiële pijler binnen de verzekeringswereld en zeker ook voor FATUM. Het gaat niet alleen om het beschermen van individuen tegen risico's, maar ook om het creëren van een veilige en duurzame toekomst voor ons allemaal.

Verzekeren draait om het gezamenlijk dragen van risico's die een individu niet alleen kan dragen. Het gaat erom dat we elkaar ondersteunen en zorgen voor financiële zekerheid in moeilijke tijden. Maar duurzaam verzekeren gaat nog een stap verder.

Bij duurzaam verzekeren wordt er rekening gehouden met de impact op het milieu, de maatschappij en de economie. FATUM streeft ernaar om haar bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk mogelijk te maken en te investeren in duurzame projecten.

Daarnaast spelen ook ethische overwegingen een rol bij duurzaam verzekeren. Verzekeringsmaatschappijen kunnen ervoor kiezen om niet te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals milieuvervuiling.

Het doel van duurzaam verzekeren is dus niet alleen het beschermen van individuen tegen financiële risico's, maar ook het bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Door bewuste keuzes te maken en duurzaamheid centraal te stellen, kunnen we samen werken aan een veilige en welvarende toekomst.

Principles for Sustainable Insurance (PSI)

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren, vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). De Principles for Sustainable Insurance werden geïntroduceerd tijdens de klimaatconferentie Rio+20 in Rio de Janeiro. Wereldwijd hebben verzekeraars hun handtekening gezet onder deze principes.  

FATUM is sinds Juli 2013 medeondertekenaar van de principes voor duurzaam verzekeren van de United Nations (UN). Deze principes zijn richtlijnen voor verzekeraars wereldwijd die duurzaamheid tot onderdeel van hun bedrijfsvoering willen maken. De principes bieden richtlijnen hoe Corporate Social Responsibility (CSR) te incorporeren in het dagelijks beleid, de verzekeringsproducten, de productvoorwaarden en de rol van de verzekeraar in de gemeenschap.

Een van de 4 principes is bijvoorbeeld het ontwikkelen van transparante producten en productvoorwaarden. Een ander principe is bijvoorbeeld het voeren van een effectief claims managementbeleid en een deugdelijk riskmanagementbeleid. Elk jaar rapporteren wij onze voortgang aan de UN.

Als oudste verzekeraar in Suriname hechten wij veel belang aan het dragen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het ondernemen op een wijze waarbij wij een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Wij geloven in eerlijk zakendoen en op een eerlijke manier producten aanbieden aan onze klanten.

Meer informatie over de Principles for Sustainable Insurance vindt u op www.unepfi.org/psi.

 

FATUM Social Foundation

Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaansjubileum van FATUM in 2022 werd de Stichting FATUM Social Foundation opgericht om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en samenleving.

De FATUM Social heeft als doel om de gemeenschap te ondersteunen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sport. De Foundation zal aanvragen toetsen voor projecten op deze gebieden en zal de aanvragers ondersteunen bij de financiële en technische afhandeling ervan.

FATUM Scholarship Programme

Het FATUM Scholarship Programme is een van de programma’s van de Stichting FATUM Social Foundation waarmee ingaande het collegejaar 2023-2024 studiebeurzen aangeboden zullen worden aan studenten ter financiële ondersteuning van hun studie. Deze beurzen zijn bestemd voor studenten die uitblinken in hun studieprestaties, maar moeite hebben met het betalen van de studiekosten.

Dit programma biedt studenten van diverse opleidingsinstituten en -richtingen de gelegenheid om in aanmerking te komen voor een FATUM Scholarship. Met het scholarship kunnen primaire en secundaire kosten voor de studie gedekt worden.

Het doel van het programma is om jonge Surinaamse talenten te helpen ontdekken en tot volle wasdom te helpen brengen, ten gunste van de maatschappij en economie.

 

 

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent het FATUM Scholarship Programme of de Stichting FATUM Social Foundation kan er contact opgenomen worden met het directiesecretariaat of de afdeling Human Resource Management van FATUM Schadeverzekering N.V.