Levensverzekeringen

Door het afsluiten van een Levensverzekering bouwt u waarde op. Deze waarde kan worden uitgekeerd bij overlijden, maar ook op een vooraf afgesproken datum.

FATUM biedt verschillende opties en kijkt graag samen met u wat het beste bij u en uw situatie past.

Levensverzekeringen

Door het afsluiten van een Levensverzekering bouwt u waarde op. Deze waarde kan worden uitgekeerd bij overlijden, maar ook op een vooraf afgesproken datum.

FATUM biedt verschillende opties en kijkt graag samen met u wat het beste bij u en uw situatie past.


Tijdelijke Kapitaalverzekering bij overlijden

Met de Tijdelijke Kapitaalverzekering bij overlijden wordt het risico van overlijden van de verzekerde gedekt.

In geval van overlijden vóór een vooraf bepaalde einddatum wordt het verzekerde kapitaal terstond uitgekeerd aan de begunstigde(n). Indien de verzekerde nog in leven is op de vooraf bepaalde einddatum, vervalt de verzekering zonder uitkering van het kapitaal.

Het te verzekeren kapitaal wordt op basis van de behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de verzekeringnemer zelf vastgesteld.

Offerte aanvragen

  Tijdelijke, Dalende Kapitaalverzekering bij overlijden

Met de Tijdelijke, Dalende Kapitaalverzekering bij overlijden, wordt het risico van overlijden van de verzekerde gedekt.

Hierbij wordt bij overlijden vóór een vooraf bepaalde einddatum het verzekerde kapitaal terstond uitgekeerd aan de begunstigde(n). Indien de verzekerde op de einddatum nog in leven is, vervalt de verzekering zonder uitkering van het kapitaal.

Het te verzekeren kapitaal wordt op basis van de behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de verzekeringnemer zelf vastgesteld. Echter, bij deze verzekering daalt het verzekerde kapitaal aan het begin van elk verzekeringsjaar met hetzelfde bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld door het aanvangskapitaal te delen door de duur van de verzekering (looptijd in jaren).

Offerte aanvragen

  Tijdelijke, Dalende Kapitaalverzekering bij overlijden

Met de Tijdelijke, Dalende Kapitaalverzekering bij overlijden, wordt het risico van overlijden van de verzekerde gedekt.

Hierbij wordt bij overlijden vóór een vooraf bepaalde einddatum het verzekerde kapitaal terstond uitgekeerd aan de begunstigde(n). Indien de verzekerde op de einddatum nog in leven is, vervalt de verzekering zonder uitkering van het kapitaal.

Het te verzekeren kapitaal wordt op basis van de behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de verzekeringnemer zelf vastgesteld. Echter, bij deze verzekering daalt het verzekerde kapitaal aan het begin van elk verzekeringsjaar met hetzelfde bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld door het aanvangskapitaal te delen door de duur van de verzekering (looptijd in jaren).

Offerte aanvragen

 
Gemengde verzekering

Met de Gemengde verzekering wordt het risico gedekt van overlijden van de verzekerde.

Hierbij wordt bij overlijden vóór een vooraf bepaalde einddatum, het kapitaal aangevuld met de winst die is berekend tot de datum van overlijden, uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Indien de verzekerde nog in leven is op de einddatum, wordt het kapitaal, aangevuld met de winst, uitgekeerd aan de verzekerde zelf. Het te verzekeren kapitaal wordt op basis van de behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de verzekeringnemer zelf vastgesteld.

Bij T-60 polissen wordt het verzekerde kapitaal jaarlijks verhoogd met een vooraf vastgestelde winst. De uitkering wordt hierdoor als volgt: bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering, wordt het verzekerde kapitaal vermeerderd met de vanaf de ingangsdatum tot de einddatum gecumuleerde winst. Bij eerder overlijden vóór de einddatum van de verzekerde, wordt het verzekerde kapitaal, vermeerderd met de vanaf de ingangsdatum tot de datum van overlijden gecumuleerde winst, uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Offerte aanvragen

Handige tips

  • Informeer je naasten:
    Laat je dierbaren weten dat je een levensverzekering hebt en waar ze de polis kunnen vinden, zodat ze op de hoogte zijn van de financiële bescherming die het biedt.
  • Raadpleeg een verzekeringsadviseur:
    Als je vragen hebt over levensverzekeringen of meer advies nodig hebt, neem dan contact op met een verzekeringsadviseur om je te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Veelgestelde vragen

Een levensverzekering is een financieel product dat uitkeringen biedt aan begunstigden bij overlijden van de verzekerde of na het verstrijken van een bepaalde periode.

FATUM biedt verschillende soorten levensverzekeringen aan, waaronder overlijdensrisicoverzekeringen, kapitaalverzekeringen en gemengde verzekeringen. Neem contact op met FATUM voor specifieke details over de beschikbare opties.

Het doel van een levensverzekering is om financiële bescherming te bieden aan de verzekerde en zijn of haar begunstigden in geval van overlijden. Het kan ook dienen als een vorm van vermogensopbouw voor de toekomst.

Een Overlijdensrisicoverzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit aan de begunstigden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Een Kapitaalverzekering daarentegen keert een bedrag uit aan de verzekerde na het verstrijken van de verzekeringsperiode.

In veel gevallen is het mogelijk om uw Levensverzekering aan te passen of te upgraden. Neem contact op met FATUM om de mogelijkheden te bespreken en te kijken naar eventuele wijzigingen die u wilt aanbrengen.

In sommige gevallen is het mogelijk om een Levensverzekering af te sluiten, zelfs als u gezondheidsproblemen heeft. FATUM kan u begeleiden bij het verkrijgen van een Levensverzekering die past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk om alle relevante informatie over uw gezondheid te verstrekken tijdens het aanvraagproces.

Als u uw premie voor de levensverzekering niet op tijd betaalt, kan dit gevolgen hebben voor uw verzekering. U kunt een betalingsachterstand opbouwen of zelfs risico lopen op het verliezen van de verzekering. Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen met FATUM als u problemen ondervindt bij het betalen van uw premie.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules
vindt u in het overzicht hieronder.
Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules
vindt u in het overzicht hieronder.
Klik op de link om een formulier te downloaden.