SOR-verzekering

Als werkgever zorgt u ervoor dat uw werknemers een mate van welzijn kennen, en hun werk naar behoren onder goede en veilige arbeidsomstandigheden kunnen uitvoeren.

Mocht het toch een keer misgaan en er zich een ongeval voordoet, dan dekt de SOR-verzekering van FATUM de financiële gevolgen van dit ongeval, de (beroeps)ziekte of het overlijden van de werknemer. Deze verplichte verzekering geldt voor alle personen die in dienst zijn van uw bedrijf, dus ook voor stagiairs, parttimers en vakantiekrachten.

De uitkering kan bestaan uit een uitkering voor dekking van de medische kosten, een dag-uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, maar ook een rente-uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Gedekt zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten die een werknemer overkomen in de uitvoering van zijn werk en op weg van huis naar het werk en omgekeerd via de kortste route.

Offerte aanvragen

SOR-verzekering

Als werkgever zorgt u ervoor dat uw werknemers een mate van welzijn kennen, en hun werk naar behoren onder goede en veilige arbeidsomstandigheden kunnen uitvoeren.

Mocht het toch een keer misgaan en er zich een ongeval voordoet, dan dekt de SOR-verzekering van FATUM de financiële gevolgen van dit ongeval, de (beroeps)ziekte of het overlijden van de werknemer. Deze verplichte verzekering geldt voor alle personen die in dienst zijn van uw bedrijf, dus ook voor stagiairs, parttimers en vakantiekrachten.

De uitkering kan bestaan uit een uitkering voor dekking van de medische kosten, een dag-uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, maar ook een rente-uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Gedekt zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten die een werknemer overkomen in de uitvoering van zijn werk en op weg van huis naar het werk en omgekeerd via de kortste route.

Offerte aanvragen

Bedrijfsverzekeringen

SOR-verzekering

Deze wettelijk verplichte verzekering geldt voor alle personen die in dienst zijn van uw bedrijf, dus ook voor stagiairs, parttimers en vakantiekrachten. Als werkgever zorgt u ervoor dat uw werknemers hun werk naar behoren onder goede en veilige arbeidsomstandigheden kunnen uitvoeren.

Wat dekt de verzekering?
Mocht het toch een keer misgaan en er zich een ongeval voordoet, dan dekt de SOR-verzekering van FATUM de financiële gevolgen van dit ongeval, de (beroeps)ziekte of het overlijden van de werknemer. 

Aanvullende verzekeringen

Construction All Risk (CAR)

Een van de laatste dingen waar u als aannemer van bouw- en constructiewerkaan wil denken, is waarschijnlijk de aansprakelijkheid van u, of uw bedrijf, jegens derden voor schade die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden.

Wat dekt de verzekering?
Met de FATUM Construction All Risk-verzekering bent u goed verzekerd tegen vernieling of beschadiging van het bouwwerk, de werkmaterialen of eigendommen van derden door o.a. brand, storm, ontploffing, constructiefouten, uitvoeringsfouten, verzakking, instorting, en meer.

Aanvullende verzekeringen

Werkmateriaal verzekering

Het is voor een ondernemer belangrijk zich goed te beschermen tegen schade aan personen of goederen, die veroorzaakt kan worden met of door het gebruiken van zwaar werkmateriaal.

Wat dekt de verzekering?
U kunt door de benadeelde aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Met onze werkmateriaal-verzekering is uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade gedekt.

Aanvullende verzekeringen

Handige tips

  • Begrijp de polisvoorwaarden:
    Neem de tijd om de polisvoorwaarden van de Surinaamse Ongevallenregeling grondig te lezen en te begrijpen, zodat je precies weet wat wel en niet gedekt is.
  • Houd je gegevens up-to-date:
    Zorg ervoor dat je persoonlijke gegevens van de werknemers, en contactinformatie altijd up-to-date zijn bij de verzekeraar, zodat je bij een ongeval gemakkelijk contact kunt opnemen en de juiste ondersteuning kunt krijgen.

Veelgestelde vragen

De Surinaamse Ongevallen Regeling verzekering biedt dekking bij ongevallen die leiden tot lichamelijk letsel of overlijden van werknemers. Het is verplicht volgens de Surinaamse wetgeving en beschermt zowel uw werknemers als uw bedrijf tegen financiële gevolgen.

Alle werknemers in Suriname komen in aanmerking voor de SOR verzekering, inclusief vaste medewerkers, tijdelijke werknemers en stagiaires.

De SOR verzekering dekt ongevallen die plaatsvinden tijdens werkuren, inclusief ongevallen op de werkplek, tijdens werkgerelateerde activiteiten en onderweg van en naar het werk.

De SOR verzekering beschermt uw bedrijf tegen aansprakelijkheidsclaims van werknemers bij ongevallen op de werkplek. Het zorgt voor een financiële dekking voor medische kosten, invaliditeit, overlijden en andere gerelateerde kosten.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.