Construction All Risk (CAR)

Als aannemer van bouw- en constructiewerk heeft u al genoeg zaken waar u rekening mee moet houden.

Een van de laatste dingen waar u aan wil denken, is waarschijnlijk de aansprakelijkheid van u, of uw bedrijf, jegens derden voor schade die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden.

Toch moet u deze risico’s goed in acht nemen en u ertegen verzekeren, vooral wanneer dit door de opdrachtgever of de overheid verplicht gesteld wordt.
Met de FATUM Construction All Risk-verzekering bent u goed verzekerd tegen vernieling of beschadiging van het bouwwerk. Deze vernielingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld brand, storm, ontploffing, constructiefouten, uitvoeringsfouten, verzakking, instorting, overstroming en vliegtuigschade. U bent ook gedekt tegen de kosten van diefstal van verzekerde bouwmaterialen en schade aan derden toegebracht bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden.

U kunt er tevens voor kiezen zich te verzekeren voor de opruimkosten die eventueel gemaakt moeten worden om het werk conform het bestek uit te voeren. Een behoorlijk nuttige, veelomvattende en praktische dekking van risico’s voor aannemers dus.

Offerte aanvragen

Construction All Risk (CAR)

Als aannemer van bouw- en constructiewerk heeft u al genoeg zaken waar u rekening mee moet houden.

Een van de laatste dingen waar u aan wil denken, is waarschijnlijk de aansprakelijkheid van u, of uw bedrijf, jegens derden voor schade die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden.

Toch moet u deze risico’s goed in acht nemen en u ertegen verzekeren, vooral wanneer dit door de opdrachtgever of de overheid verplicht gesteld wordt.
Met de FATUM Construction All Risk-verzekering bent u goed verzekerd tegen vernieling of beschadiging van het bouwwerk. Deze vernielingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld brand, storm, ontploffing, constructiefouten, uitvoeringsfouten, verzakking, instorting, overstroming en vliegtuigschade. U bent ook gedekt tegen de kosten van diefstal van verzekerde bouwmaterialen en schade aan derden toegebracht bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden.

U kunt er tevens voor kiezen zich te verzekeren voor de opruimkosten die eventueel gemaakt moeten worden om het werk conform het bestek uit te voeren. Een behoorlijk nuttige, veelomvattende en praktische dekking van risico’s voor aannemers dus.

Offerte aanvragen

Bedrijfsverzekeringen

SOR-verzekering

Deze wettelijk verplichte verzekering geldt voor alle personen die in dienst zijn van uw bedrijf, dus ook voor stagiairs, parttimers en vakantiekrachten. Als werkgever zorgt u ervoor dat uw werknemers hun werk naar behoren onder goede en veilige arbeidsomstandigheden kunnen uitvoeren.

Wat dekt de verzekering?
Mocht het toch een keer misgaan en er zich een ongeval voordoet, dan dekt de SOR-verzekering van FATUM de financiële gevolgen van dit ongeval, de (beroeps)ziekte of het overlijden van de werknemer. 

Aanvullende verzekeringen

Construction All Risk (CAR)

Een van de laatste dingen waar u als aannemer van bouw- en constructiewerkaan wil denken, is waarschijnlijk de aansprakelijkheid van u, of uw bedrijf, jegens derden voor schade die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden.

Wat dekt de verzekering?
Met de FATUM Construction All Risk-verzekering bent u goed verzekerd tegen vernieling of beschadiging van het bouwwerk, de werkmaterialen of eigendommen van derden door o.a. brand, storm, ontploffing, constructiefouten, uitvoeringsfouten, verzakking, instorting, en meer.

Aanvullende verzekeringen

Werkmateriaal verzekering

Het is voor een ondernemer belangrijk zich goed te beschermen tegen schade aan personen of goederen, die veroorzaakt kan worden met of door het gebruiken van zwaar werkmateriaal.

Wat dekt de verzekering?
U kunt door de benadeelde aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Met onze werkmateriaal-verzekering is uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade gedekt.

Aanvullende verzekeringen

Handige tips

  • Zorg voor een gedetailleerd bouwplan en een goede projectplanning:
    Een gedetailleerd bouwplan en een strakke projectplanning helpen bij het voorkomen van vertragingen en mogelijke schade tijdens de constructie.
  • Werk samen met gekwalificeerde en betrouwbare aannemers en onderaannemers:
    Het werken met professionele en ervaren aannemers en onderaannemers vermindert het risico op fouten en ongelukken tijdens de bouw.

Veelgestelde vragen

Een CAR-verzekering biedt dekking voor schade aan bouwprojecten tijdens de constructiefase. Het beschermt u tegen financiële verliezen door schade aan het gebouw, diefstal, brand en andere onvoorziene gebeurtenissen tijdens de bouw.

De CAR-verzekering dekt schade als gevolg van brand, storm, diefstal, vandalisme, waterschade, constructiefouten en andere onvoorziene gebeurtenissen tijdens de bouwperiode. De exacte dekking is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Een CAR-verzekering kan worden afgesloten door eigenaren, aannemers of projectontwikkelaars die verantwoordelijk zijn voor het bouwproject.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.