Werkmateriaal verzekering

Het is voor een ondernemer belangrijk zich goed te beschermen tegen schade aan personen of goederen, die veroorzaakt kan worden met of door het gebruiken van zwaar werkmateriaal.

U kunt door de benadeelde aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Met onze werkmateriaalverzekering is uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade gedekt.

Onder werkmateriaal wordt in dit kader onder meer verstaan draglines, laadschoppen, bulldozers, vorkheftrucks, kranen en soortgelijk materiaal van ondernemers, aannemers en wegenbouwers.

Offerte aanvragen

Werkmateriaal verzekering

Het is voor een ondernemer belangrijk zich goed te beschermen tegen schade aan personen of goederen, die veroorzaakt kan worden met of door het gebruiken van zwaar werkmateriaal.

U kunt door de benadeelde aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Met onze werkmateriaalverzekering is uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade gedekt.

Onder werkmateriaal wordt in dit kader onder meer verstaan draglines, laadschoppen, bulldozers, vorkheftrucks, kranen en soortgelijk materiaal van ondernemers, aannemers en wegenbouwers.

Offerte aanvragen

Bedrijfsverzekeringen

SOR-verzekering

Deze wettelijk verplichte verzekering geldt voor alle personen die in dienst zijn van uw bedrijf, dus ook voor stagiairs, parttimers en vakantiekrachten. Als werkgever zorgt u ervoor dat uw werknemers hun werk naar behoren onder goede en veilige arbeidsomstandigheden kunnen uitvoeren.

Wat dekt de verzekering?
Mocht het toch een keer misgaan en er zich een ongeval voordoet, dan dekt de SOR-verzekering van FATUM de financiële gevolgen van dit ongeval, de (beroeps)ziekte of het overlijden van de werknemer. 

Aanvullende verzekeringen

Construction All Risk (CAR)

Een van de laatste dingen waar u als aannemer van bouw- en constructiewerkaan wil denken, is waarschijnlijk de aansprakelijkheid van u, of uw bedrijf, jegens derden voor schade die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden.

Wat dekt de verzekering?
Met de FATUM Construction All Risk-verzekering bent u goed verzekerd tegen vernieling of beschadiging van het bouwwerk, de werkmaterialen of eigendommen van derden door o.a. brand, storm, ontploffing, constructiefouten, uitvoeringsfouten, verzakking, instorting, en meer.

Aanvullende verzekeringen

Werkmateriaal verzekering

Het is voor een ondernemer belangrijk zich goed te beschermen tegen schade aan personen of goederen, die veroorzaakt kan worden met of door het gebruiken van zwaar werkmateriaal.

Wat dekt de verzekering?
U kunt door de benadeelde aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Met onze werkmateriaal-verzekering is uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade gedekt.

Aanvullende verzekeringen

Handige tips

  • Zorg voor regelmatig onderhoud en inspectie van je werkmaterieel:
    Regelmatig onderhoud en inspectie helpen om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren en te voorkomen dat ze leiden tot schade of uitval van het materieel.
  • Train en certificeer je personeel:
    Zorg ervoor dat je personeel goed opgeleid en gecertificeerd is in het gebruik van het werkmaterieel, zodat ze op een veilige en verantwoorde manier met het materieel kunnen werken.

Veelgestelde vragen

Een Werkmaterieelverzekering biedt dekking voor schade aan uw bedrijfsmaterieel, zoals graafmachines, bulldozers, heftrucks, enz. Het beschermt u tegen financiële verliezen door schade, diefstal, brand en andere onvoorziene gebeurtenissen die uw werkmaterieel kunnen treffen.

De Werkmaterieelverzekering kan diverse soorten werkmaterieel dekken, waaronder graafmachines, bulldozers, hijskranen, heftrucks, betonmolens, asfalteermachines en meer. Neem contact op met FATUM om te bespreken welk specifiek materieel gedekt kan worden.

De maximale dekking van de Werkmaterieelverzekering wordt bepaald op basis van de waarde van uw werkmaterieel. FATUM zal samen met u de juiste dekking bepalen op basis van het type materieel en de waarde ervan.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.