Reconstructieverzekering

Deze verzekering dekt de kosten van de administratieve reconstructie zoals o.a. de kosten van salarissen van personeel en tijdelijke werkkrachten die met de reconstructie zijn belast, de huur van kantoormachines, de kosten van verhuizing naar en de huur/inrichting van een tijdelijke werkruimte, de extra kosten in verband daarmee van verlichting, telefoon, drukwerk en verdere kosten welke in redelijkheid dienen te worden gemaakt.

Wat valt onder administratieve reconstructie?
Het kan gaan om het reconstrueren van de financiële administratie van het lopende en voorafgaande jaar, maar ook om de totale reconstructie van alle administratie, zowel financieel als niet-financieel (denk aan tekeningen, klantendossiers, archieven en overig documentatiemateriaal).

Offerte aanvragen

Reconstructieverzekering

Deze verzekering dekt de kosten van de administratieve reconstructie zoals o.a. de kosten van salarissen van personeel en tijdelijke werkkrachten die met de reconstructie zijn belast, de huur van kantoormachines, de kosten van verhuizing naar en de huur/inrichting van een tijdelijke werkruimte, de extra kosten in verband daarmee van verlichting, telefoon, drukwerk en verdere kosten welke in redelijkheid dienen te worden gemaakt.

Wat valt onder administratieve reconstructie?
Het kan gaan om het reconstrueren van de financiële administratie van het lopende en voorafgaande jaar, maar ook om de totale reconstructie van alle administratie, zowel financieel als niet-financieel (denk aan tekeningen, klantendossiers, archieven en overig documentatiemateriaal).

Offerte aanvragen

Zakenpandverzekeringen

Brandverzekering voor Bedrijfsgebouwen

Brand of blikseminslag kan schade veroorzaken aan uw goederen en inventaris, maar ook aan uw bedrijfspand. Met onze zakelijke brandverzekering bent u goed verzekerd tegen dergelijke schade en de financiële gevolgen daarvan.

U bent verzekerd van

 • Volledige dekking van schade als gevolg van brand- en bluswerk
 • Volledige dekking van schade als gevolg blikseminslag

Aanvullende verzekeringen

Inventaris/Goederen-verzekering

Schade aan uw inventaris of goederen veroorzaakt door brand, waterschade, blikseminslag, diefstal of vandalisme kan heel vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met deze verzekering bent u beschermd tegen deze hoogoplopende kosten van schade.

U bent verzekerd van

 • Volledige dekking van gevolgschade of waterschade aan uw inventaris door brand, bliksem, regen of bluswerkzaamheden

Aanvullende verzekeringen

Storm- en rukwindenverzekering

Storm- en rukwinden zijn geen onbekend fenomeen in Suriname. Als uw bedrijf gevestigd is in een gebied dat vaak getroffen wordt door stormen en rukwinden, is het verzekeren van uw pand en dak tegen beschadiging een slimme zet.

U bent verzekerd van

 • Volledige dekking van gevolgschade of waterschade aan uw inventaris
 • Volledige dekking schade aan uw pand als gevolg van sterke winden en/of regen, rondvliegend puin, takken en bomen

Aanvullende verzekeringen

Handige tips

 • Inventarisatie van waardevolle bezittingen:
  Maak een gedetailleerde inventarisatie van de waardevolle bezittingen binnen je bedrijf, inclusief apparatuur, inventaris en voorraad, om ervoor te zorgen dat je de juiste dekking hebt in je reconstructieverzekering.
 • Risicoanalyse:
  Voer regelmatig een grondige risicoanalyse uit om potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden binnen je bedrijf te identificeren, zodat je passende maatregelen kunt nemen om schade te voorkomen of te beperken.

Veelgestelde vragen

Een reconstructieverzekering biedt dekking voor de kosten die gepaard gaan met het herstellen, vervangen of reconstrueren van belangrijke bedrijfsdocumenten en gegevens na een calamiteit. Het is essentieel om de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten te waarborgen en gegevensverlies te minimaliseren.

De reconstructieverzekering dekt de kosten voor het herstellen, reconstrueren, vervangen en reproduceren van verloren of beschadigde bedrijfsdocumenten en gegevens.

De vergoeding bij een claim op de reconstructieverzekering is gebaseerd op de werkelijke kosten die worden gemaakt voor het herstellen, reconstrueren, vervangen en reproduceren van bedrijfsdocumenten en gegevens. Het is belangrijk om gedetailleerde bewijsstukken en facturen te verstrekken om de omvang van de schade aan te tonen.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.