Brandbedrijfsschade- verzekering

Dat uw bedrijfsactiviteiten na een brand tijdelijk geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen, is begrijpelijk. Daarbij komt ook dat uw financiële positie in gevaar komt vanwege de inkomstenderving als gevolg van het tijdelijk onderbreken van uw bedrijfsactiviteiten.

Met de FATUM Brandbedrijfsschadeverzekering verzekert u de vaste lasten én de lonen van uw medewerkers, zodat u deze door kunt blijven betalen en zo snel mogelijk kunt werken aan de heropbouw en voortgang van uw bedrijf, ondanks dat u tijdelijk geen of minder omzet zult hebben. Hierdoor verzekert u de toekomst en het voortbestaan van uw bedrijf.

Hoe werkt het precies? Hetgeen wordt verzekerd is de brutowinst (bestaande uit de nettowinst en vaste lasten waaronder lonen en salarissen). De uitkering na een brand wordt uitbetaald gedurende een vooraf overeengekomen periode waarin u de herstelwerkzaamheden kunt laten verrichten en nieuw werkmateriaal kunt bestellen.

Tijdens deze periode kunt u de vaste lasten en lonen van uw werknemers blijven doorbetalen. Bij het bepalen van de uitkeringstermijn moet u rekening houden met een langer dan verwachte inlooptijd van de omzet en/of productie vanwege marktverlies of concurrentie.

Offerte aanvragen

Brandbedrijfsschade- verzekering

Dat uw bedrijfsactiviteiten na een brand tijdelijk geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen, is begrijpelijk. Daarbij komt ook dat uw financiële positie in gevaar komt vanwege de inkomstenderving als gevolg van het tijdelijk onderbreken van uw bedrijfsactiviteiten.

Met de FATUM Brandbedrijfsschadeverzekering verzekert u de vaste lasten én de lonen van uw medewerkers, zodat u deze door kunt blijven betalen en zo snel mogelijk kunt werken aan de heropbouw en voortgang van uw bedrijf, ondanks dat u tijdelijk geen of minder omzet zult hebben. Hierdoor verzekert u de toekomst en het voortbestaan van uw bedrijf.

Hoe werkt het precies? Hetgeen wordt verzekerd is de brutowinst (bestaande uit de nettowinst en vaste lasten waaronder lonen en salarissen). De uitkering na een brand wordt uitbetaald gedurende een vooraf overeengekomen periode waarin u de herstelwerkzaamheden kunt laten verrichten en nieuw werkmateriaal kunt bestellen.

Tijdens deze periode kunt u de vaste lasten en lonen van uw werknemers blijven doorbetalen. Bij het bepalen van de uitkeringstermijn moet u rekening houden met een langer dan verwachte inlooptijd van de omzet en/of productie vanwege marktverlies of concurrentie.

Offerte aanvragen

Zakenpandverzekeringen

Brandverzekering voor Bedrijfsgebouwen

Brand of blikseminslag kan schade veroorzaken aan uw goederen en inventaris, maar ook aan uw bedrijfspand. Met onze zakelijke brandverzekering bent u goed verzekerd tegen dergelijke schade en de financiële gevolgen daarvan.

U bent verzekerd van

 • Volledige dekking van schade als gevolg van brand- en bluswerk
 • Volledige dekking van schade als gevolg blikseminslag

Aanvullende verzekeringen

Inventaris/Goederen-verzekering

Schade aan uw inventaris of goederen veroorzaakt door brand, waterschade, blikseminslag, diefstal of vandalisme kan heel vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met deze verzekering bent u beschermd tegen deze hoogoplopende kosten van schade.

U bent verzekerd van

 • Volledige dekking van gevolgschade of waterschade aan uw inventaris door brand, bliksem, regen of bluswerkzaamheden

Aanvullende verzekeringen

Storm- en rukwindenverzekering

Storm- en rukwinden zijn geen onbekend fenomeen in Suriname. Als uw bedrijf gevestigd is in een gebied dat vaak getroffen wordt door stormen en rukwinden, is het verzekeren van uw pand en dak tegen beschadiging een slimme zet.

U bent verzekerd van

 • Volledige dekking van gevolgschade of waterschade aan uw inventaris
 • Volledige dekking schade aan uw pand als gevolg van sterke winden en/of regen, rondvliegend puin, takken en bomen

Aanvullende verzekeringen

Handige tips

 • Brandpreventie:
  Implementeer effectieve brandpreventiemaatregelen in je bedrijf, zoals het regelmatig controleren van elektrische installaties, het plaatsen van brandblussers en het trainen van medewerkers in brandveiligheid.
 • Bedrijfscontinuïteitsplan:
  Stel een bedrijfscontinuïteitsplan op dat de nodige maatregelen bevat om de impact van brand op je bedrijfsactiviteiten te minimaliseren en een snel herstel te bevorderen.

Veelgestelde vragen

Een brandbedrijfschadeverzekering dekt de financiële gevolgen van bedrijfsschade veroorzaakt door brand. Het biedt dekking voor verlies van inkomen, extra kosten en andere uitgaven die u kunt tegenkomen tijdens het herstelproces na een brand. Het is essentieel om uw bedrijf te beschermen tegen de financiële impact van een brand.

De brandbedrijfschadeverzekering dekt de verloren brutowinst, vaste kosten, extra kosten en andere relevante uitgaven die voortvloeien uit een brandincident. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van FATUM te raadplegen voor specifieke details over de dekking.

Nee, de brandbedrijfschadeverzekering dekt geen fysieke schade aan bedrijfsmiddelen. Hiervoor hebt u een aparte brandverzekering voor bedrijfsgebouwen en inventaris/goederen nodig.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.