Pensioenverzekering

Als werkgever kunt u, aanvullend op de Wet Algemeen Pensioen, een pensioen/spaarplan afsluiten voor uw werknemers in vaste dienst.

Hiermee verhoogt u niet alleen het financiële welzijn van uw werknemers, maar ook hun vertrouwen in u als werkgever.

Pensioenverzekering

Als werkgever kunt u, aanvullend op de Wet Algemeen Pensioen, een pensioen/spaarplan afsluiten voor uw werknemers in vaste dienst.

Hiermee verhoogt u niet alleen het financiële welzijn van uw werknemers, maar ook hun vertrouwen in u als werkgever.

Hoe werkt het FATUM Pensioen/Spaarplan?

Het pensioen/spaarplan houdt in dat de werknemer en werkgever maandelijks een bedrag sparen om aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar (of zoals afgesproken met uw werknemer) heeft de werknemer dan recht op een pensioen bovenop de wettelijke regelingen en de AOV. Ook bestaat de mogelijkheid voor werknemers om vervroegd uit het plan te stappen of door te sparen na het 60e jaar.

De belangrijke zaken op een rij

Wat gebeurt er op de pensioendatum?
Op de dag dat de werknemer de leeftijd bereikt dat hij met pensioen gaat, komt het opgebouwd kapitaal vrij. Hij mag dan kiezen, of hij ontvangt het bedrag ineens, gespreid over enkele termijnen of hij kiest ervoor om gedurende de rest van zijn leven een pensioenregeling te ontvangen, dit betekent dat hij dan maandelijks een lijfrente-uitkering ontvangt.

Wat gebeurt er bij overlijden voor de pensioendatum?
Het opgebouwd pensioenbedrag wordt uitgekeerd aan de begunstigden (de partner/kinderen) in het jaar waarin de overleden werknemer de overeengekomen pensioengerechtigde leeftijd zou hebben bereikt.

Wat gebeurt er bij uitdiensttreding?
Als deelnemer in het pensioen/spaarplan binnen drie jaren na instap de dienstbetrekking beëindigt, wordt de maandelijkse bijdrage aan hem gerestitueerd (na aftrek van 2,5% administratiekosten).

Pensioenoverzicht
Aan het begin van elk jaar krijgt de deelnemer van de verzekeraar een overzicht waarop duidelijk te zien is wat het opgebouwd pensioenkapitaal is op de 31e december van het voorgaand jaar. De werkgever geeft wijzigingen in persoonlijke situaties en dienstbetrekking tijdig door aan de verzekeraar zodat het overzicht altijd de juiste weergave is van het opgebouwd pensioen. Zo weet de deelnemer altijd waar hij recht op heeft en wat hij aan pensioen heeft opgebouwd.

Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op. U kunt natuurlijk ook bij onze deskundige verzekeringsadviseurs terecht.

Offerte aanvragen

Handige tips

  • Werk samen met een adviseur:
    Raadpleeg een professionele verzekeringsadviseur die je kan helpen bij het begrijpen van de verschillende opties, het beoordelen van je behoeften en het nemen van een weloverwogen beslissing.
  • Blijf op de hoogte van wijzigingen:
    Houd regelmatig contact met je verzekeringsmaatschappij om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in je polis, dekkingen of premies.

Veelgestelde vragen

Een levensverzekering is een financieel product dat uitkeringen biedt aan begunstigden bij overlijden van de verzekerde of na het verstrijken van een bepaalde periode.

FATUM biedt verschillende soorten levensverzekeringen aan, waaronder overlijdensrisicoverzekeringen, kapitaalverzekeringen en gemengde verzekeringen. Neem contact op met FATUM voor specifieke details over de beschikbare opties.

Het doel van een levensverzekering is om financiële bescherming te bieden aan de verzekerde en zijn of haar begunstigden in geval van overlijden. Het kan ook dienen als een vorm van vermogensopbouw voor de toekomst.

Een overlijdensrisicoverzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit aan de begunstigden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Een kapitaalverzekering daarentegen keert een bedrag uit aan de verzekerde na het verstrijken van de verzekeringsperiode.

In veel gevallen is het mogelijk om uw levensverzekering aan te passen of te upgraden. Neem contact op met FATUM om de mogelijkheden te bespreken en te kijken naar eventuele wijzigingen die u wilt aanbrengen.

In sommige gevallen is het mogelijk om een levensverzekering af te sluiten, zelfs als u gezondheidsproblemen heeft. FATUM kan u begeleiden bij het verkrijgen van een levensverzekering die past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk om alle relevante informatie over uw gezondheid te verstrekken tijdens het aanvraagproces.

Als u uw premie voor de levensverzekering niet op tijd betaalt, kan dit gevolgen hebben voor uw verzekering. U kunt een betalingsachterstand opbouwen of zelfs risico lopen op het verliezen van de verzekering. Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen met FATUM als u problemen ondervindt bij het betalen van uw premie.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.