Pensioenverzekering

Denkt u nu al aan uw pensioen later? Een pensioenplan kan u helpen om uw toekomstige financiële situatie te plannen en te verbeteren.

Veel zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren komen er pas laat achter dat zij na hun pensionering niet dat inkomen hebben dat zij graag zouden willen. Daarom is het erg belangrijk om nu goed over uw oude dag na te denken en voorzieningen te treffen.

Pensioenverzekering

Denkt u nu al aan uw pensioen later? Een pensioenplan kan u helpen om uw toekomstige financiële situatie te plannen en te verbeteren.

Veel zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren komen er pas laat achter dat zij na hun pensionering niet dat inkomen hebben dat zij graag zouden willen. Daarom is het erg belangrijk om nu goed over uw oude dag na te denken en voorzieningen te treffen.

Hoe werkt het FATUM Pensioen/Spaarplan?

De premie die u periodiek betaalt vormt de basis voor het pensioenkapitaal. Het FATUM Pensioen/Spaarplan voor Particulieren voorziet in een uitkering van het opgebouwd pensioenkapitaal op de pensioendatum. De pensioendatum is de dag waarop u met pensioen wenst te gaan. Dit kan zijn op uw 6oste verjaardag, eerder of later.

Op de premie wordt ingehouden een gering bedrag aan administratiekosten en een verzekeringspremie voor een invaliditeitsverzekering. Het resterend bedrag wordt geïnvesteerd in het FATUM Pensioen-/Spaarplan.

Over het jaarlijks opgebouwd (gespaard) bedrag wordt er een gegarandeerd rendement toegekend. Dit is voordelig, want u spaart dus niet alleen, maar er komt ook nog rente bovenop het gespaard bedrag waardoor uw pensioenkapitaal toeneemt.

De belangrijke zaken op een rij

Deelname leeftijd
Vanaf 18 jaar

Pensioenleeftijd
60 jaar of langer in overleg

De premie
Een vast bedrag of een percentage van uw inkomen per maand

Invaliditeit
Bij invaliditeit loopt uw pensioenopbouw gewoon door.

Mocht u na uw 60ste jaar nog doorsparen
Ja als u nog doorwerkt en u dat wilt

Overlijden
Bij overlijden wordt het opgebouwd pensioen op een bepaald moment aan uw nabestaanden uitgekeerd.

Vervroegd uit het plan stappen
Dit heeft gevolgen voor uw uitkering

Pensioenoverzicht
Periodiek ontvangt u een pensioenoverzicht waarop u kunt zien wat u heeft gespaard.

Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op. U kunt natuurlijk ook bij onze deskundige verzekeringsadviseurs terecht.

Offerte aanvragen

Handige tips

  • Begrijp je verzekeringsbehoefte:
    Beoordeel zorgvuldig je financiële situatie en doelen om de juiste dekking en het juiste type verzekering te kiezen.
  • Houd je polis up-to-date:
    Zorg ervoor dat je je verzekeringspolis regelmatig herziet en bijwerkt na belangrijke levensgebeurtenissen, zoals huwelijk, geboorte van een kind of wijziging in je inkomen.

Veelgestelde vragen

Een levensverzekering is een financieel product dat uitkeringen biedt aan begunstigden bij overlijden van de verzekerde of na het verstrijken van een bepaalde periode.

FATUM biedt verschillende soorten levensverzekeringen aan, waaronder overlijdensrisicoverzekeringen, kapitaalverzekeringen en gemengde verzekeringen. Neem contact op met FATUM voor specifieke details over de beschikbare opties.

Het doel van een levensverzekering is om financiële bescherming te bieden aan de verzekerde en zijn of haar begunstigden in geval van overlijden. Het kan ook dienen als een vorm van vermogensopbouw voor de toekomst.

Een overlijdensrisicoverzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit aan de begunstigden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Een kapitaalverzekering daarentegen keert een bedrag uit aan de verzekerde na het verstrijken van de verzekeringsperiode.

In veel gevallen is het mogelijk om uw levensverzekering aan te passen of te upgraden. Neem contact op met FATUM om de mogelijkheden te bespreken en te kijken naar eventuele wijzigingen die u wilt aanbrengen.

In sommige gevallen is het mogelijk om een levensverzekering af te sluiten, zelfs als u gezondheidsproblemen heeft. FATUM kan u begeleiden bij het verkrijgen van een levensverzekering die past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk om alle relevante informatie over uw gezondheid te verstrekken tijdens het aanvraagproces.

Als u uw premie voor de levensverzekering niet op tijd betaalt, kan dit gevolgen hebben voor uw verzekering. U kunt een betalingsachterstand opbouwen of zelfs risico lopen op het verliezen van de verzekering. Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen met FATUM als u problemen ondervindt bij het betalen van uw premie.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules
vindt u in het overzicht hieronder.
Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules
vindt u in het overzicht hieronder.
Klik op de link om een formulier te downloaden.