Wettelijke aansprakelijkheid bedrijven (WAB)

Wanneer u een eigen bedrijf heeft, kunnen derden de schade opgelopen door uw bedrijf of product, op u verhalen. Met alle financiële gevolgen van dien.

De verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB) dekt de aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van derden voor schade aan personen en/of goederen door een onrechtmatige daad. Omdat het gaat om schade door een onrechtmatige daad, betekent dit dat het gaat om schade opgelopen door een derde waar u geen overeenkomst mee heeft gesloten. Deze derde kan u, dan wel uw bedrijf, desalniettemin aanspreken voor schade door onrechtmatig handelen of nalaten bij de uitoefening van het verzekerd beroep of bedrijf. Prettig is te weten dat het voor de WAB niet uitmaakt of de schade wordt veroorzaakt door u zelf, dan wel een van uw werknemers. Met de WAB dekt u zich goed in tegen mogelijke financiële schade aan uw bedrijf. De verzekerde som wordt in overleg met de verzekerde vastgesteld en de premie wordt berekend op basis van het totale jaarloon van het bedrijf.