Werkmateriaalverzekering

Voor iedere ondernemer geldt dat de uitvoering van werkzaamheden bijna altijd gepaard gaat met het risico op een ongeluk met het werkmateriaal.

Het is voor een ondernemer dan ook belangrijk zich goed te beschermen tegen een dergelijke schade. Met onze werkmateriaalverzekering is uw wettelijke aansprakelijkheid wegens schade met of door het verzekerd object dat is toegebracht aan personen en of goederen gedekt. Onder werkmateriaal wordt in dit kader onder meer verstaan zaken als draglines, laadschoppen, bulldozers, vorkheftrucks, kranen en soortgelijk materiaal van ondernemers als aannemers en wegenbouwers.