Surinaamse Ongevallen Regeling (S.O.R.)

Goed werkgeverschap schrijft voor dat u als werkgever goed zorgt voor uw werknemers. Niet alleen wanneer ze helemaal gezond van lijf en leden zijn, maar vooral ook op die momenten wanneer dit, al dan niet tijdelijk, niet het geval is.

De Surinaamse wet verplicht werkgevers om een ongevallenverzekering voor hun werknemers af te sluiten. Met deze verzekering worden de financiële gevolgen gedekt van een ongeval, beroepsziekte en overlijden van werknemers. Bij de mogelijkheden van uitkering aan werknemers in het kader van de SOR kunt u denken aan een uitkering voor dekking van de medische kosten als gevolg van een ongeluk, een daguitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, maar ook een renteuitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.