Schoolverzekering

Ouders brengen hun kinderen bij u onder in het volste vertrouwen dat u zo goed als u kan op hun kinderen zult passen. Maar zeker met kinderen, zijn, ongelukken ongeacht de goede zorgen van de verantwoordelijke, niet altijd te voorkomen.

De schoolverzekering van FATUM biedt dekking voor ongevallen de verzekerde leerlingen overkomen tijdens schooluren en ook tijdens activiteiten die door de school zijn georganiseerd en onderdeel zijn van het leerplan. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook schoolreisjes. Deze verzekering biedt tevens een aansprakelijkheidsdekking van het schoolbestuur en leerkrachten voor in schoolverband veroorzaakte schade door leerlingen. Deze verzekering is eveneens van kracht tijdens het rechtstreeks en via de kortste route gaan naar en komen van school.