Motorrijtuigenverzekering WAM

Stel, u maakt een ongeluk met uw auto of motor. Wanneer bij dit ongeluk een andere partij is betrokken die schade heeft geleden, bent u aansprakelijk voor de financiële gevolgen hiervan.

Volgens de wet is de motorrijtuigenverzekering een verzekering die voor ieder motorvoertuig afgesloten dient te worden. Met andere woorden, in tegenstelling tot veel andere verzekeringen, gaat het hier niet om een verzekering waarbij u een keuze heeft tussen wel of niet afsluiten wanneer u de eigenaar bent van een voertuig. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder en de inzittende van het voertuig wegens schade toegebracht met  het voertuig aan personen en /of goederen. Het verplicht stellen van deze verzekering is zeker nuttig te noemen, daar een schadeclaim vaak vele malen hoger kan uitvallen dan de premie die u voor deze verzekering betaalt. Let wel,  met deze verzekering wordt niet de mogelijke schade gedekt aan uw eigen voertuig ingeval van een ongeluk. Hiervoor kunt u een CASCO verzekering afsluiten naast de verplichte WAM verzekering.
INVOERING VAN DE BLIKSCHADE REGELING PER 1 MAART 2018 Door het Ministerie van Justitie & Politie is kenbaar gemaakt dat vanaf 1 maart 2018, de zogenoemde BLIKSCHADE REGELING bij aanrijdingen wordt geïntroduceerd. Dat houdt in, dat de politie per die datum niet meer zal uitrijden bij aanrijdingen - dus niet ter plekke zal verschijnen – indien de voertuigen rijdend (op eigen kracht) de plek van het ongeval kunnen verlaten. Wat te doen bij blikschade vanaf 1 maart 2018
  1. Partijen moeten direct ter plekke het SURVAM aanrijdingsformulier volledig invullen.
  2. Het ingevuld formulier wordt vervolgens door beide partijen/bestuurders ondertekend.
  3. Voor de schadebeoordeling door de verzekeringsmaatschappijen  is het wenselijk dat er van zowel de situatie alsook van de schade aan beide voertuigen voldoende foto’s worden gemaakt. Nadat er foto’s zijn gemaakt van de situatie dienen de motorrijtuigen van de weg te worden verplaatst zodat het verkeer niet wordt gestremd.
  4. Het formulier moet uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de verzekeraar van de veroorzaker worden ingediend.
  5. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent de schuldvraag, dan zal die vraag worden voorgelegd aan diens respectieve verzekeringsmaatschappij; de verzekeraars zullen zich daarover buigen en hun standpunt met betrekking tot de schuldvraag innemen.
NB: Er zal derhalve geen proces-verbaal meer door de politie worden opgemaakt. De politie zal wel uitrijden indien er sprake is van:
  • Zware  materiёle schade
  • Lichamelijk letsel
  • Rijden onder invloed van alcohol, verdovende of bedwelmende middelen
  • Joyriding e.d.
Bel in al deze gevallen dan de politie op 115. Let op: Het uniforme aanrijdingsformulier dient u te allen tijde bij u te hebben. Download hier het aanrijdingsformulier en hier voor de toelichting. Indien u een verzekering bij ons heeft afgesloten, kunt u een aanrijdingsformulier afhalen op het hoofdkantoor, bij onze filialen Kwatta, Meerzorg en Nickerie of bij uw verzekeringsagent. U kunt ook bij elke nieuwe verzekering of verlenging van uw verzekering voorzien worden van het aanrijdingsformulier.