Premie Berekenen

1. Premie Berekenen

Schade aan uw inventaris veroorzaakt door brand of blikseminslag kan heel vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Een zakelijke brandverzekering helpt absoluut het financieel leed behoorlijk te verzachten. Met de zakelijke Brandverzekering van FATUM verzekert u uw bedrijf tegen schade veroorzaakt door brand of blikseminslag. De gedekte schade betreft niet alleen de schade geleden door de brand zelf, maar ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van waterschade opgelopen door bluswerkzaamheden. Ook bij schade door blikseminslag, waarbij geen sprake is van brand, bent u met deze verzekering gedekt tegen de financiële gevolgen.

Voorbeelden van zaken die u kunt verzekeren zijn bedrijfspanden, inventarissen, panden in aanbouw en voertuigen. De premie is afhankelijk van verschillende zaken als ligging, gebruik en bestemming. Omdat het inventaris van een bedrijf aan verandering onderhevig is moet een eenmaal vastgestelde verzekerde som, regelmatig worden aangepast. Wij bieden u tevens de mogelijkheid om te kiezen voor opruimingskosten.

Premie USD 0,00
O.B. USD 0,00
Poliskosten USD 5.00
Totale premie USD

Inclusief 8% O.B. (indien van toepassing) en poliskosten

Let u er a.u.b. op dat het in deze om een indicatieve premieberekening gaat, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De definitieve premie kan bijvoorbeeld door klantkortingen of marktomstandigheden beïnvloed worden.

2. Uw gegevens

Persoonlijke gegevens

  Voornaam *

  Achternaam *

  Adres *

  Woonplaats *

  Geboortedatum *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Opmerkingen/bijzonderheden