Construction All Risk Verzekering (C.A.R.)

Als aannemer heeft u al genoeg zaken waar u rekening mee moet houden. Verschijnen de arbeiders op tijd? Verloopt de bouw nog volgens de tijdsplanning?

Een van de laatste dingen waar u aan wil denken, is waarschijnlijk de aansprakelijkheid van u, of uw bedrijf, jegens derden tijdens bouwwerkzaamheden. Toch moet u deze risico’s goed in acht nemen. En hoewel meestal niet verplicht, wordt een dergelijke dekking vaak wel vereist wanneer het bouwwerkzaamheden betreft uitgevoerd in het kader van openbare inschrijven van de staat Suriname. Met onze Construction All Risk verzekering bent u goed verzekerd tegen vernieling of beschadiging van het werk. U bent gedekt voor de kosten van diefstal van verzekerde bouwmaterialen en schade aan derden toegebracht bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden. U kunt er tevens voor kiezen zich te verzekeren voor de opruimkosten die eventueel gemaakt moeten worden om het werk conform het bestek uit te voeren. Een behoorlijk nuttige, veelomvattende en praktische dekking van risico’s voor aannemers dus.