Brandpreventie tips

Brandpreventie tips

Brand kan over het algemeen makkelijk worden voorkomen met eenvoudige maatregelen.

De volgende adviezen helpen u om te zorgen voor een brandveilige omgeving:
 • Wees voorzichtig met lucifers en aanstekers, houdt ze buiten bereik van kinderen;
 • Wees voorzichtig met dampen van vluchtige, brandbare stoffen zoals wasbenzine, spiritus of butaangas. Breng ze nooit in contact met vonken of vlammen
 • Houdt tussen muren en elektrische apparatuur zoals uw televisie-toestel, ijskas en gasfornuis minstens 15 cm speling;
 • Neem altijd contact op met een vakman bij elektrische storingen of een doorgeslagen zekering;
 • Voorkom overbelasting van uw elektrische apparatuur en zorg ervoor dat ze goed geaard zijn;
 • Schakel uw apparatuur zoveel mogelijk uit als u uit huis gaat (voor langere tijd);
Een fout in de elektriciteitsvoorziening is cruciaal. Verkeerde aansluitingen of uitbreiding van installaties, teveel stroomgebruikers in een verdeeldoos en vocht in apparatuur zijn vaak oorzaken van brand. Niet alle snoeren zijn geschikt om veel of grote stroomafnemers (bijvoorbeeld uw computer of ijskast) te voeden. Snoeren worden te warm en gaan smelten als de warmte niet weg kan, waardoor er brand kan ontstaan.
 • Gebruik goed materiaal, laat uw installatie regelmatig checken door een vakman en schakel altijd de hulp in van een vakman als u uw installatie wilt uitbreiden of verzwaren;
 • Het plaatsen van rookmelders in uw woonhuis of bedrijf is zeker geen overbodige luxe en kan levens redden!
 • Zorg voor voldoende blusapparatuur of een sprinkler- installatie in uw bedrijf
 • Ook voor uw woonhuis is een brandblusapparaat aan te raden!
 • Steek geen huis/ tuinafval in brand, vooral niet naast uw woonhuis. Tegenwoordig is dit strafbaar!
 • Rook nooit in bed
 • Rook nooit in de buurt van een vlam of spuitbus of andere brandbare stoffen;
Houdt de omgeving van uw huis of bedrijf netjes en opgeruimd, zorg ervoor dat de toegangspaden niet geblokkeerd zijn. Als er sprake is van brand, raak niet in paniek en handel resoluut.

In de keuken

 • Draai bij een vlam in de pan het vuur uit, schuif het deksel schuin van u af op de pan en sluit de gaskraan. Verwijder de pan niet, maar dek het af met een deksel of natte dweil. Zorg ervoor dat de vlam van u afgedrukt wordt en bescherm uw gezicht en ogen met uw andere arm. Laat de pan goed afkoelen en afgedekt staan, zodat de hete olie niet nogmaals vlam kan vatten;
 • Gebruik nooit water voor het blussen van vet of olie!

Gascylinders

Kijk uw gasslang regelmatig na. Vervang bij uitdroging of kleine scheurtjes direct uw gasslang. Ruikt u gas?
 • Maak het gasfornuis direct uit!
 • Gebruik geen lucifers of aanstekers en voorkom vonken
 • Blijf van de lichtschakelaar af
 • Open deuren en ramen
 • Spoor de lekkage op met behulp van zeepsop

Plaats nooit een gascylinder en een hydrofoor gezamenlijk in een gesloten ruimte. Het explosie gevaar is dan enorm!

De regulator wordt niet gerepareerd, wel vervangen. Vervoer en gebruik een gascylinder altijd rechtop. Toch brand? Direct de brandweer melden!

Alarmnummer: 110