Profiel

FATUM Schadeverzekering N.V. is een dynamisch verzekeringsbedrijf, dat binnen de Surinaamse verzekeringssector het ruimste pakket aan verzekeringsproducten aanbiedt.

Efficiënte productcombinaties om individuele huishoudens, bedrijven en andere instellingen een zo groot mogelijke zekerheid te bieden tegen de risico’s van het dagelijks leven.

Vernieuwingen binnen het bedrijf, op het gebied van automatisering, personeelsbeleid en aanbod van financiële diensten, staan alle in het teken van een snelle en accurate dienstverlening. Centraal staan ook de bijzondere behoeften van klanten en de begeleiding van klanten door de wisselvallige economische ontwikkelingen van het land heen.

Missie

FATUM is een toonaangevende financiële dienstverlener binnen de Surinaamse gemeenschap en biedt een breed scala aan financiële en verzekeringsproducten aan bedrijven en particulieren. Zij doet dat door te voorzien in de behoeften van de klant en uit te blinken door een excellente kwaliteit van dienstverlening met gekwalificeerde medewerkers en tussenpersonen.

Business Principles

Ons handelen wordt bepaald door drie principes:

  • Ondernemend gedrag
    vroegtijdig kansen of mogelijke problemen signaleren en op grond hiervan adequaat handelen.
  • Integriteit
    hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn, FATUM onderschrijft de tien principes van The Global Compact.
  • Samenwerken
    gebruik maken van elkaars kennis en die van partners om een optimaal resultaat voor de klant te bereiken.

Duurzaam Verzekeren

FATUM is per 8 juli 2013 lid is geworden van United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).
De United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) is een uniek wereldwijd partnersschap
tussen de United Nations Environment Programme (UNEP) and the wereldwijde financiele sector. De principles for
sustainable insurance (principes voor duurzaam verzekeren) zijn gelanceerd in Juni 2012 tijdens de UN conference on
sustainable Development (Rio + 20 Conference) in Rio de Janeiro, Brazilie. Deze lancering markeerde de start van de
UNEP FI Principles for Sustainable Insurance Initiative (the ‘PSI Initiative’) om zodoende wereldwijd de acceptatie en
implementatie van deze principes te bevorderen.
UNEP FI werkt nauw samen met 200 financiele instellingen die reeds ondertekenaars/signatories zijn van de
UNEP FI Statements. Door het instellen van een zodanig breed draagvlak en netwerk voor samenwerking, research
en training voert UNEP FI zijn missie uit om de beste duurzaamheids- en maatschappelijk verantwoord ondernemen
principes voor financiële organisaties door te voeren.

In April 2012 bestond FATUM 130 jaar, deze mijlpaal was aanleiding om onze strategie voor de toekomst goed uit te stippelen.  Als oudste verzekeraar in Suriname neemt FATUM het voortouw en de verantwoordelijkheid om duurzaam te verzekeren.  De principles for sustainable insurance zijn 4 principes en deze zijn zo omvattend dat het totale bedrijfsbeleid hierop afgestemd wordt.  FATUM is in 2012 gestart met de voorbereidingen van dit zeer omvangrijk project en het nieuwe beleid komt terug in alle aspecten van onze bedrijfsvoering.

Nederlands