Vervoer - Motorrijtuigenverzekering WAM

1. Bereken premie

Volgens de  Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (afgekort WAM) is de WAM-verzekering een verzekering die voor ieder motorvoertuig afgesloten dient te worden. Met andere woorden, in tegenstelling tot veel andere verzekeringen, gaat het hier niet om een verzekering waarbij u een keuze heeft tussen wel of niet afsluiten wanneer u de eigenaar bent van een voertuig.

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder en de inzittende van het voertuig wegens schade toegebracht met  het voertuig aan personen en /of goederen. Het verplicht stellen van deze verzekering is zeker nuttig te noemen, daar een schadeclaim vaak vele malen hoger kan uitvallen dan de premie die u voor deze verzekering betaalt.

Let wel,  met deze verzekering wordt niet de mogelijke schade gedekt aan uw eigen voertuig ingeval van een ongeluk. Hiervoor kunt u een CASCO verzekering afsluiten naast de verplichte WAM verzekering. 

Premieberekening
Eigen risico SRD 250.00

Inclusief 8% O.B. (indien van toepassing) en poliskosten

Let u er a.u.b. op dat het in deze om een indicatieve premieberekening gaat, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De definitieve premie kan bijvoorbeeld door klantkortingen of marktomstandigheden beïnvloed worden.

Premie .. ..
O.B. .. ..
Poliskosten .. ..
Waarborgfonds .. ..
Totale premie .. ..

2. Uw gegevens

Persoonlijke gegevens