Premie berekenen

1. Premie berekenen

Wanneer uw woonhuis schade oploopt als gevolg van brand, kunnen de financiële consequenties van deze schade behoorlijk snel oplopen. Dit komt mede doordat u bij schade als gevolg van brand niet alleen moet denken aan schade veroorzaakt door de brand zelf, maar ook aan de schade als gevolg van bluswerkzaamheden, zoals waterschade. Ook kan uw woonhuis mogelijk schade oplopen welke is veroorzaakt door rook en roet. Kortom, het is verstandig een goede brandverzekering af te sluiten.

De brandverzekering van FATUM biedt een goede dekking ingeval van schade aan uw woonhuis ingeval van brand, blikseminslag en ontploffing. U kunt bij ons, onder meer, kiezen voor, dekking van opruimingskosten en bij een brandverzekering voor woonhuizen heeft FATUM glasdekking kosteloos inbegrepen.

Omdat de brandverzekering geen dekking biedt bij schade aan de inboedel, raden wij u aan om tevens een inboedelverzekering af te sluiten, zodat u gegarandeerd bent van een complete verzekering bij brand.

Premie USD 0,00
O.B. USD 0,00
Poliskosten USD
Totale premie USD 5,03

Inclusief 8% O.B. (indien van toepassing) en poliskosten

Let u er a.u.b. op dat het in deze om een indicatieve premieberekening gaat, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De definitieve premie kan bijvoorbeeld door klantkortingen of marktomstandigheden beïnvloed worden.

2. Uw gegevens

Persoonlijke gegevens

  Voornaam *

  Achternaam *

  Adres *

  Woonplaats *

  Geboortedatum *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Opmerkingen/bijzonderheden