Premie Berekenen

1. Premie Berekenen

De brandverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een brand. Dit betekent dat verzekerde een uitkering ontvangt als er sprake is van brand maar ook waterschade als gevolg van bluswerkzaamheden.

Premie is per jaar

Premie USD 0,00
O.B. USD 0,00
Poliskosten USD 5.00
Totale premie USD

Inclusief 8% O.B. (indien van toepassing) en poliskosten

Let u er a.u.b. op dat het in deze om een indicatieve premieberekening gaat, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De definitieve premie kan bijvoorbeeld door klantkortingen of marktomstandigheden beïnvloed worden.

2. Uw gegevens

Persoonlijke gegevens

  Voornaam *

  Achternaam *

  Adres *

  Woonplaats *

  Geboortedatum *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Opmerkingen/bijzonderheden