Persoonlijk - Aansprakelijkheid voor particulieren (AVP)

1. Bereken premie

Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat u, dan wel een van uw familieleden of huisdieren per ongeluk schade toebrengt aan anderen of eigendommen van anderen. Dit is vooral vervelend voor u, omdat u kunt worden aangesproken voor de financiële schade die wordt geleden door die ander. Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) van FATUM bent u goed tegen dergelijke ongelukjes beschermd. En deze bescherming geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw gezinsleden, inwonende familieleden, uitwonende studerende kinderen, de eigenaar van het pand dat u bewoont en uw huisdieren.

Standaard SRD 65,00 per jaar
WA dekking = SRD 20.000 per gebeurtenis

Inclusief 8% O.B. (indien van toepassing) en poliskosten

Let u er a.u.b. op dat het in deze om een indicatieve premieberekening gaat, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De definitieve premie kan bijvoorbeeld door klantkortingen of marktomstandigheden beïnvloed worden.

Premie .. ..
O.B. .. ..
Poliskosten .. ..
Totale premie .. ..

2. Uw gegevens

Persoonlijke gegevens