FATUM Suriname Fund overweldigend succes

FATUM Suriname Fund overweldigend succes

20 oktober 2019

Stichting Prasoro voor het Kind in Nood ontvangt eerste rendement

Het op 7 maart 2006 geïntroduceerde FATUM Suriname Fund is een groter succes gebleken dan verwacht. De initiële doelstellingen – die voor de eerste 2 jaren waren gesteld – zijn al na 10 maanden gerealiseerd.

“Natuurlijk zijn wij ervan uitgegaan dat het FATUM Suriname Fund succesvol zou zijn”, zegt de heer N.W. Lalbiharie, directeur van FATUM Investments N.V. “Dat het fonds echter zo goed zou lopen is boven onze stoutste verwachtingen. Gebleken is dat het hoge rendement, samen met de garantiestellingen van FATUM en de DSB Bank, Surinamers massaal hebben doen instappen. Ook het feit dat het merendeel van de investeringen in Suriname zullen worden gedaan heeft de gemeenschap erg aangesproken”.

Precies een jaar geleden heeft de President van de Republiek Suriname, de heer Drs. R.R. Venetiaan het eerste certificaat in ontvangst genomen, ter waarde van SRD 25.000. Dit certificaat heeft hij gedoneerd aan Stichting Prasoro voor het Kind in Nood, voorheen SOS Kinderdorpen. Vandaag heeft deze stichting het eerste, gegarandeerde rendement van het certificaat ontvangen, te weten SRD 2.500. Ieder jaar zal het certificaat dit rendement opleveren, aangezien het gegarandeerd rendement op beleggingen in SRD 10% bedraagt.

Het vertrouwen in de Surinaamse economie heeft ertoe geleid dat bedrijven en particulieren massaal zijn ingestapt in het FATUM Suriname Fund. De Hermitage Mall, een van de vastgoedobjecten van het fonds is verder geupgrade, waardoor de waarde verder is toegenomen. Er liggen ambitieuze uitbreidingsplannen gereed om deze prestigieuze winkelpromenade verder te verbeteren. De Mall is een nieuwe norm voor Suriname. Het laat zien dat wij ook in staat zijn een moderne en prettige omgeving te creëren. Van de rendementen uit deze investering kunnen de deelnemers ook in de toekomst blijven profiteren.

“Wij zijn in staat geweest om de initiële doelstelling voor de eerste twee jaar reeds binnen 10 maanden te realiseren”, vervolgt Lalbiharie. “We zijn nu in een fase beland waarbij een nadere evaluatie van de capaciteit en het absorptievermogen van de Surinaamse markt op zijn plaats is. Na deze evaluatie zullen wij onze positie wederom in ogenschouw nemen. Het succes van het FATUM Suriname Fund geeft aan dat het beleggingsklimaat in Suriname goed is. Mensen hebben vertrouwen in de economie en zijn bereid te investeren in hun toekomst. Wij zijn er trots op dat wij als oudste verzekeraar van Suriname, we vieren dit jaar ons 125-jarig bestaan, in staat zijn geweest om een nieuwe dimensie toe te voegen aan de financiële wereld van Suriname. Wij gaan er dan ook vanuit dat ons pionierswerk door andere financiële instellingen zal worden overgenomen”.