Fatum plaatst handtekening onder Paris Pledge for Action

Fatum plaatst handtekening onder Paris Pledge for Action

17 december 2015

Directeur van schadeverzekeringsmaatschappij Fatum, Wim Lalbiharie, deelt met trots mee dat zijn bedrijf de Paris Pledge for Action al heeft ondertekend. “Wij zijn de enige ondertekenaar in Suriname. Fatum heeft een actieplan ontwikkeld om daadwerkelijk en gericht actie te ondernemen en te zorgen voor bewustzijn over dit thema. Dit plan wordt officieel gelanceerd op 16 januari 2016.

Lalbiharie zegt dat Fatum al ondertekenaar is van het United Nations Environmental Programme Financial Initiative (UNEPFI). Met deze belofte committeert het bedrijf zich als oudste verzekeraar in Suriname, om te werken aan een duurzame, veilige toekomst voor onze toekomstige generaties. “Als bedrijf of individu is het van belang dat we ons allemaal realiseren dat we zo weinig mogelijk negatieve impact op ons milieu hebben. Het is een dringende noodzaak dat ook in Suriname wij gerichte stappen zetten,” stelt de topman van Fatum.

Vorige week, tijdens COP 21 in Parijs, hebben regeringen over de hele wereld zich verenigd in actie tegen klimaatverandering door het aannemen van het akkoord van Parijs, de eerste universele, juridisch bindende klimaat deal. Deze overeenkomst betekent een transformatie van de mondiale groei en ontwikkeling en opent de deur naar een koolstofarme, stabiele, duurzame toekomst. Doelstelling is om de mondiale temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius beperken en de ambitie te verhogen zelfs voordat de overeenkomst van kracht wordt in 2020.

Bijdrage leveren
L’Appel de Paris -, de Paris Pledge for Action, is een oproep tot actie ter ondersteuning van het akkoord van Parijs. Gezamenlijke verklaring: Wij verwelkomen de goedkeuring van een nieuwe, universele klimaatovereenkomst op COP 21 in Parijs, dat is een cruciale stap op de weg aan het oplossen van het klimaatveranderingsprobleem. Wij beloven onze steun om ervoor te zorgen dat het niveau van ambitie ingesteld door de overeenkomst wordt gehaald of zelfs wordt overschreden.
Deze belofte is een mijlpaal en is een duidelijk signaal dat de boodschap van de onderhandelingen, minder dan 2% mondiale temperatuurstijging in 2020, luid en duidelijk is ontvangen. L’Appel de Paris is al ondertekend door meer dan 400 bedrijven, 120 investeerders, 150 steden en regio’s. Zij vertegenwoordigen nu al 150 miljoen mensen en 11 miljard Amerikaanse dollar.

“We zijn nu in gesprek met lokale instanties om na te gaan op welke wijze wij een bijdrage in materiële zin kunnen leveren aan het bereiken van de gestelde doelen. Fatum stimuleert zowel bedrijven, particulieren en wetenschappers om mee te denken om te komen tot een concreet actieplan om binnen de mogelijkheden een wezenlijke bijdrage te leveren aan de in Parijs met COP21 gestelde doelen,” zegt Lalbiharie.