Blikschaderegeling 1 maart 2018

Blikschaderegeling 1 maart 2018

05 maart 2018

Door het Ministerie van Justitie & Politie is kenbaar gemaakt dat vanaf 1 maart 2018, de zogenoemde BLIKSCHADE REGELING bij aanrijdingen wordt geïntroduceerd.

INVOERING VAN DE BLIKSCHADE REGELING PER  1 MAART 2018 Door het Ministerie van Justitie & Politie is kenbaar gemaakt dat vanaf 1 maart 2018, de zogenoemde BLIKSCHADE REGELING bij aanrijdingen wordt geïntroduceerd. Dat houdt in, dat de politie per die datum niet meer zal uitrijden bij aanrijdingen - dus niet ter plekke zal verschijnen – indien de voertuigen rijdend (op eigen kracht) de plek van het ongeval kunnen verlaten. Wat te doen bij blikschade vanaf 1 maart 2018
 1. Partijen moeten direct ter plekke het SURVAM aanrijdingsformulier volledig invullen.
 2. Het ingevuld formulier wordt vervolgens door beide partijen/bestuurders ondertekend.
 3. Voor de schadebeoordeling door de verzekeringsmaatschappijen  is het wenselijk dat er van zowel de situatie alsook van de schade aan beide voertuigen voldoende foto’s worden gemaakt. Nadat er foto’s zijn gemaakt van de situatie dienen de motorrijtuigen van de weg te worden verplaatst zodat het verkeer niet wordt gestremd.
 4. Het formulier moet uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de verzekeraar van de veroorzaker worden ingediend.
 5. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent de schuldvraag, dan zal die vraag worden voorgelegd aan diens respectieve verzekeringsmaatschappij; de verzekeraars zullen zich daarover buigen en hun standpunt met betrekking tot de schuldvraag innemen.
NB: Er zal derhalve geen proces-verbaal meer door de politie worden opgemaakt. De politie zal wel uitrijden indien er sprake is van:
 • Zware  materiёle schade
 • Lichamelijk letsel
 • Rijden onder invloed van alcohol, verdovende of bedwelmende middelen
 • Joyriding e.d.
Bel in al deze gevallen dan de politie op 115. Let op: Het uniforme aanrijdingsformulier dient u te allen tijde bij u te hebben. Download hier het aanrijdingsformulier en hier voor de toelichting. Indien u een verzekering bij ons heeft afgesloten, kunt u een formulier afhalen op het hoofdkantoor, bij onze filialen Kwatta, Meerzorg en Nickerie of bij uw verzekeringsagent. U kunt ook bij elke nieuwe verzekering of verlenging van uw verzekering voorzien worden van het aanrijdingsformulier.
Toelichting voor het invullen van het SURVAM aanrijdings-formulier: Het invullen van het SURVAM-aanrijdingsformulier doet u als u een ongeluk heeft gehad met een ander voertuig. Hoe klein de schade ook is, bij een ongeluk met uw voertuig is het altijd even schrikken. Wij begrijpen dat het invullen van het SURVAM-aanrijdingsformulier op dat moment moeilijk kan zijn. Wij leggen u hieronder daarom uit hoe het formulier in te vullen. Immers het invullen van het SURVAM-aanrijdingsformulier is belangrijk, want op basis hiervan zullen de verzekeringsmaatschappijen de schade met u afwikkelen. Hoewel het niet verplicht is om een exemplaar in uw auto te hebben, is het met de huidige regeling wel noodzakelijk. Dit aanrijdingsformulier dient op de plaats van de aanrijding samen met de andere bestuurder te worden ingevuld.
 1. Gebruik slechts één SURVAM aanrijdingsformulier als er twee voertuigen bij de aanrijding betrokken zijn(twee bij drie motorrijtuigen enz).
 2. Bent u de benadeelde? Vult u dan de kolom “Voertuig B” volledig in.
 3. Bent u de veroorzaker? Vult u dan de kolom “Voertuig A” volledig in.
 4. In rubriek 6 tot en met 8 de gegevens zoals deze op het verzekeringsbewijs zijn vermeld overnemen.
 5. In rubriek 9 de gegevens zoals deze op uw rijbewijs zijn vermeld overnemen.
 6. In rubriek 12 (middenkolom) een kruisje(x) zetten in het betreffende vakje.
 7. In rubriek 13 een zo volledig mogelijke situatieschets van de aanrijding maken zodat de toedracht duidelijk is voor de verzekeringsmaatschappij.
 8. Als er getuigen van het ongeval zijn, schrijf dan hun naam, adres en telefoonnummer op, vooral als de andere bestuurder niet wil meewerken, gebruik hiervoor rubriek 5.
 9. U ondertekent in rubriek 15 van het SURVAM-aanrijdingsformulier en laat de andere bestuurder het formulier ook ondertekenen. Indien omtrent de schuldvraag u en de andere bestuurder van mening verschillen in rubriek 14 aangeven”betwisting van de aansprakelijkheid”.
Het SURVAM-aanrijdingsformulier dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker te worden ingeleverd. N. B. Het SURVAM-aanrijdingsformulier dient uitsluitend te worden gebruikt indien er slechts sprake is van materiële schade en de voertuigen rijdend (op eigen kracht) de plek van de aanrijding kunnen verlaten. Maakt u , indien mogelijk, foto’s van de situatie en van de schade aan de beide voertuigen.