Pensioen/Spaarplan voor Particulieren

Wanneer u jong bent en begint met werken staat u vaak niet stil bij de gevolgen van het ouder worden. Een pensioen opbouwen, verzekeringen afsluiten voor eventuele ongevallen en andere calamiteiten zijn niet de zaken waarmee u bezig bent. U bent jong en met pensioen gaan lijkt ver weg.

Vooral de zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren hebben heel veel andere zaken die geregeld moeten worden en een pensioen is dan geen prioriteit. Wanneer u, als zelfstandige ondernemer, met pensioen gaat zult u flink op uw inkomen achteruitgaan, als uw pensioen niet goed is geregeld. Veel zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren komen er pas laat achter dat zij na hun pensionering niet dat inkomen hebben dat zij graag zouden willen. Daarom is het erg belangrijk om nu goed over uw oude dag na te denken en voorzieningen te treffen.

Hoe werkt het FATUM Pensioen/Spaarplan?

De premie die u periodiek betaalt vormt de basis voor het pensioenkapitaal. Het FATUM Pensioen/Spaarplan voor Particulieren voorziet in een uitkering van het opgebouwd pensioenkapitaal op de pensioen-datum. De pensioendatum is de dag waarop u met pensioen wenst te gaan. Dit kan zijn op je 6oste verjaardag, eerder of later. Op de premie wordt ingehouden een gering bedrag aan administratiekosten en een verzekeringspremie voor een invaliditeitsverzekering, het resterend bedrag wordt geïnvesteerd in het FATUM Pensioen-/Spaarplan. Over het jaarlijks opgebouwd (gespaard) bedrag wordt er een gegarandeerd rendement toegekend. Dit is voordelig, want u spaart dus niet alleen, maar er komt ook nog rente bovenop het gespaard bedrag waardoor uw pensioenkapitaal toeneemt.

De belangrijke zaken op een rij zijn:

  1. Deelnemers aan het FATUM Pensioen-/Spaarplan voor Particulieren:
  2. Deelname leeftijd: vanaf 18 jaar.
  3. Pensioenleeftijd: 60 jaar of langer in overleg.
  4. De premie: een vast bedrag of een percentage van uw inkomen per maand
  5. Invaliditeit: bij invaliditeit loopt uw pensioenopbouw gewoon door.
  6. Mocht u na uw 60ste jaar nog doorsparen: ja als u nog doorwerkt en u wilt dat
  7. Overlijden: bij overlijden wordt het  opgebouwd pensioen op een bepaald moment aan  uw nabestaanden uitgekeerd.
  8. Vervroegd uit het plan stappen: dit heeft gevolgen voor uw uitkering.
  9. Pensioenoverzicht: periodiek ontvang  u een pensioenoverzicht waarop u kunt zien wat  u heeft  gespaard.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op. U kunt natuurlijk ook bij onze deskundige verzekeringsadviseurs terecht.