FATUM Schadeverzekering N.V. maakte al twee eeuwwisselingen mee en vierde in 2014 haar 132-jarige bestaan . Een periode waarin zij zich, als oudste verzekeringsbedrijf in Suriname, ontwikkelde tot een stabiele factor en een vertrouwde partner in het verzekeringsgebeuren van het land.

Het Surinaamse bedrijf begon als een agentschap van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij, De Nederlanden van 1845, en vanaf 1981 heet zij FATUM Schadeverzekering N.V., een maatschappij naar Surinaams recht. In het verdere proces van juridische verzelfstandiging werden de functionele banden met het voormalig moederbedrijf ING International B.V. echter niet verbroken.

Kenmerken van de ontwikkeling van FATUM Schadeverzekering N.V. zijn een gestage groei van het aanbod van verzekeringsproducten, de geografische spreiding en daardoor de bereikbaarheid voor alle Surinamers. Hiernaast is er sprake van een toename in diversiteit van verzekeringsproducten door deze steeds meer af te stemmen op de bijzondere verlangens van verzekerden.

Het kantoor aan de Noorderkerkstraat werd in 1964 betrokken en in 1985 gerenoveerd en aanmerkelijk uitgebreid. Vanwege het beleid dat erop gericht is de inflatie voor zover mogelijk beheersbaar te houden, zijn in 2000-2001 middelen belegd in twee nieuwe panden aan de Gravenstraat, uitkomend schuins achter het hoofdkantoor. In 1982 werd een eigen kantoor in Nieuw Nickerie geopend, en in 1999 één aan de Kwattaweg. De bereikbaarheid van ons bedrijf betreft echter niet alleen de gebouwen op verschillende locaties in het land, doch meer nog de tussenpersonen van het bedrijf, die verspreid over het gehele land het directe contact met de verzekerden onderhouden.

FATUM Schadeverzekering N.V. is verder niet alleen werkgever en leverancier van economische diensten, maar ook belegger. De middelen worden dienstbaar gemaakt aan productie en dienstverlening in het land.

In de overgang naar het derde millennium heeft het bedrijf haar visie op dienstverlening verbijzonderd. De vernieuwingen binnen het bedrijf op het gebied van automatisering, personeelsbeleid en aanbod van verzekeringsproducten dienen het fundamentele doel van het bedrijf, namelijk verzekeringsproducten toe te spitsen op de bijzondere omstandigheden en wensen van de verzekerden, om zodoende de dienstverlening daarbij snel en accuraat door te kunnen laten gaan en de verzekerden te begeleiden bij de wisselvallige economische ontwikkelingen van het land, die vaak gepaard gaan met onberekenbare en riskante gevolgen voor hun veiligheid en zekerheid.