EarthHour-2016_flyer

Duurzaam

Een van de pijlers van verzekeren is duurzaamheid. Verzekeren gaat namelijk over het gezamenlijk dragen van risico’s die een individu niet alleen kan dragen, over het veiligstellen van een gezamenlijke toekomst voor iedereen. Het is daarom helemaal niet vreemd en juist erg vanzelfsprekend dat wij als verzekeraar een uitgesproken duurzaamheidsbeleid voeren en dit beleid verder willen uitdiepen.

FATUM is sinds Juli 2013 ondertekenaar van de principes voor duurzaam verzekeren van de United Nations. Deze principes zijn richtlijnen voor verzekeraars wereldwijd die duurzaamheid tot onderdeel van hun bedrijfsvoering willen maken. De principes bieden richtlijnen hoe CSR te incorporeren in het dagelijks beleid, in de verzekeringsproducten, de productvoorwaarden en de rol van de verzekeraar in de gemeenschap.

Een van de 4 principes is bijvoorbeeld het ontwikkelen van transparante producten en productvoorwaarden, een ander principe is bijvoorbeeld het voeren van een effectief claimsmanagementbeleid en een deugdelijk riskmanagementbeleid. Elk jaar rapporteren wij onze voortgang aan de UN.

Als oudste verzekeraar in Suriname hechten wij er veel belang aan om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te ondernemen op een wijze waarbij wij een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Wij geloven in eerlijk zakendoen en eerlijke producten aanbieden aan onze klanten.

 

COP 21 in Parijs – Klimaat en de wereld

Al vele jaren wordt door experts aangegeven dat het niet goed gaat met het klimaat op onze aarde. De temperatuur loopt wereldwijd op en de zeespiegel stijgt. Inmiddels is duidelijk dat dit voor een groot deel veroorzaakt wordt door de bewoners van de aarde. De industrie vervuilt, maar ook de ‘gewone mens’ draagt hieraan bij. Immers iedereen wil een huis, elektriciteit, water uit de kraan, plastic goederen, auto rijden en vliegen.

Al vele jaren komen klimaatdeskundigen uit vele landen bij elkaar om te bekijken wat er gedaan zou kunnen worden. Dat leidt dan tot afspraken waarbij men streeft naar verbetering.

Eind 2015 rinkelden wereldwijd de alarmbellen: als er niet werkelijk wereldwijd iets gedaan wordt, zal de temperatuur op aarde hoger worden en als gevolg daarvan zal ook de zeespiegel drastisch stijgen. Sommige delen van de wereld (en ook eilanden) zullen onder water komen te staan. Het klimaat verandert.

In Parijs hebben 195 landen nu afgesproken dat dat niet mag gebeuren. De klimaatexperts geven aan dat het stoppen van de stijging van de temperatuur niet zal lukken. Maar met heel veel inspanning van alle landen zou het mogelijk moeten zijn de stijging te beperken tot 2 graden Celsius in 2020.

In elk land worden nu plannen gemaakt om dat voor elkaar te krijgen.

 

Suriname en klimaat

Suriname was ook in Parijs vertegenwoordigd en heeft zich verplicht haar bijdrage te leveren. We moeten immers niet denken dat Suriname niet getroffen wordt door de klimaatveranderingen. Denk maar aan recente overstromingen en windhozen.

De Surinaamse overheid is bezig met het opstellen van een plan. Wetenschappers van
de universiteit en instellingen als Conservation International en WWF helpen hierbij.

Direct na de afspraken in Parijs heeft een groot aantal bedrijven, regio’s, steden, op initiatief van de Fransen, toegezegd om de overheden te helpen de doelstelling van COP21 Parijs te halen (l’Appel de Paris). Hiervoor is wereldwijd een bedrag van meer dan USD 150 miljard vrijgemaakt.

FATUM, als oudste verzekeraar in Suriname, is sinds juli 2013 lid van de UNEPFI, het Milieu financieringsprogramma van de Verenigde Naties. Na de afspraken van Parijs heeft FATUM besloten dat zij ook haar steentje wil bijdragen.

Wij hebben een jaarbudget vrijgemaakt voor de ondersteuning van “groene” projecten, projecten betreffende vergroting van het bewustzijn over klimaatverandering en er is een actieplan opgesteld waarbij FATUM vanaf 2016-2020 zichtbare stappen zal ondernemen om bij te dragen aan een beter klimaat en leefmilieu.

In ons jaarverslag 2015 vindt u meer informatie over onze CSR-projecten.

 

Principes voor duurzaam verzekeren

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren. Vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). FATUM is een van de ondertekenaars die ondertekenden in juli 2013.

​De Principles for Sustainable Insurance werden geïntroduceerd tijdens de klimaatconferentie Rio+20 in Rio de Janeiro. Wereldwijd hebben verzekeraars hun handtekening gezet onder de principes. Meer informatie over de Principles for Sustainable Insurance vindt u op www.unepfi.org/psi.

Binnenkort kunt u in ons jaarverslag 2015 nalezen hoe wij invulling geven aan de Principles for Sustainable Insurance.